2017 Nowi Ministranci!

Powiększyło się grono służących Panu w liturgii Kościoła. W czasie Mszy Świętej o godz. 11.00, 23 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia Aspiranci po odpowiednim przygotowaniu przyjęli strój, obowiązki i godność ministrantów. W naszym kościele jak i w każdym zgromadzeniu liturgicznym istnieje podział funkcji. Dlatego każdy winien czynić wszystko i "tylko to, co do niego należy z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych " (KL 28). Ministrant i lektor jako wierni świeccy pełnią w zgromadzeniu funkcje liturgiczne. Te posługi są darem otrzymywanym od Boga za pośrednictwem Kościoła. Ich uroczyste przekazanie jest także wielką radością dla naszej wspólnoty parafialnej a dla chłopców nie lada zaszczytem :)

Dodatkowe informacje