Galeria ,,Stara Dzwonnica”

działająca przy Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Wiśniczu

ogłasza konkurs historyczny pod nazwą:  

,,Na szlaku kapliczek i krzyży przydrożnych w parafii Nowy Wiśnicz”.

 

I. Konkurs adresowany  jest do uczniów szkoły podstawowej, szkoły średniej oraz osób dorosłych.

Prace mogą być napisane indywidualnie lub  zespołowo.

II. Celem konkursu jest:                                                                                                                                                 

- Zdobycie wiedzy na temat historii kapliczek, krzyży przydrożnych oraz historii fundatora.

- Uczenie umiejętności dostrzegania piękna w naszym otoczeniu.

- Ocalenie od zapomnienia  szczególnych miejsc kultu.

III. Praca powinna zawierać:

1. Zdjęcie kapliczki lub krzyża znajdujących się na terenie parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Wiśniczu.

2. Opis zawierający informacje:

- lokalizacja kapliczki lub krzyża

- miejsce i rok powstania

- szczegółowy opis ( rodzaj- np. nadrzewna, figura przydrożna, kogo przedstawia, charakterystyka otoczenia)

- imię i nazwisko fundatora

- intencję powstania obiektu

- informacje na temat artysty będącego wykonawcą opisywanego obiektu

- mile widziane wywiady

- ciekawostki, anegdoty

- informacje czy dana kapliczka jest zabytkiem

IV. Termin składania prac do 30 czerwca 2021 roku.

V. Wybrane przez komisję konkursową prace zostaną opublikowane w publikacji wydanej przez Parafię w Nowym Wiśniczu.

VI. Uczestnicy konkursu przekazują prawa autorskie, dotyczące prac na rzecz Organizatora Konkursu.

VII. Organizator przewiduje nagrody dla wybranych przez jury prac.

VIII. W sprawach spornych Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.

IX. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie sprawować komisja w składzie:

Przewodniczący konkursu: Ks. Proboszcz Krzysztof Wąchała

                         Członkowie: Siostra Przełożona - S. Urszula Błaszkiewicz

                                               Historyk, Konserwator Dzieł Sztuki - Renata Jonak

                                               Polonistka, nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni- Jadwiga Korta  

                                               Koordynatorka konkursu - Klaudia Jonak-Rojek               

X. Komisja konkursowa dokona oceny otrzymanych prac według następujących kategorii: kreatywność, zaangażowanie, staranność, rzetelność, umiejętność opisu przekazu oraz styl literacki.

XI. Uczestnik konkursu przesyłający pracę wyraża zgodę na bezpłatną publikację przesłanej pracy.

XII. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanej przez niego pracy.

 

 

 

Copyright by flankerds.com