Konto bankowe

Konto parafii w Nowym Wiśniczu
BSR w Krakowie, O/Nowy Wiśnicz 
    Nr konta: 33 8589 0006 0230 0002 9955 0001 
 
Konto "Caritas parafialnej" w Nowym Wiśniczu
BSR w Krakowie, O/Nowy Wiśnicz 
        Nr konta: 74 8589 0006 0230 0612 9955 0002
 
Konto kaplicy w Połomiu Dużym
BSR w Krakowie, O/Nowy Wiśnicz
Nr konta: 20 85890006 0230 0612 9955 0004
 
Konto Akcji Katolickiej w Nowym Wiśniczu /świetlica parafialna/
BSR w Krakowie, O/Nowy Wiśnicz
Nr konta: 68 85890006 0230 0612 9955 0013
 
 
 

 

Dodatkowe informacje