Księża i siostry w naszej parafii

Proboszcz

  • Ks. Krzysztof Wąchała - urodzony 7 XI 1964, wyświęcony w roku 1989, w parafii od 2007 roku

Wikariusze

  • Ks. Mirosław Świerk - wyświęcony w 2005, w parafii od 2016 roku
  • Ks. Grzegorz Krakowski - urodzony 23 VIII 1984, wyświęcony 2009, w parafii od 2017 roku
  • Ks. Łukasz Gazda - urodzony 20 V 1993, wyświęcony w roku 2018, w parafii od 2018 roku

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi: /tel. 14.685.54.20/

  • s. Urszula Błaszkiewicz - katechetka i przełożona domu Sióstr
  • s. Lilla Bartosik - zakrystianka
  • s. Kazimiera Oleksy

Dodatkowe informacje