Intencje Mszy Świętych: 14 - 20 września 2015

Poniedziałek

14 IX

Święto

PODWYŻSZENIA

KRZYŻA ŚW.

6.30

1) † Zdzisław Mikulski – od sąsiadów i przyjaciół

2) W int. Jadwigi i Wiesława (dz.-bł.), z okazji rocznicy ślubu – od mamy

Poza parafią:   1) † Janina Mucha (gr-14)

                       2) † Benedykt Daniec – od chrześnicy Marii Rudek

7.00

1) † Renata Bednarczyk

2) † Jan Waśniowski – od Działu Ochrony ZK w Nowym Wiśniczu

18.00

W int. Marty i Ryszarda, w 30 rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia.

Wtorek

15 IX

Wspomnienie

NMP Bolesnej

6.30

1) † Zdzisław Mikulski – od Stanisławy i Ryszarda Plewa z rodziną

2) W int. Ireny i Mariana, w 30 rocznicę ślubu (dz.-bł.) – od dzieci

Poza parafią:   1) † Janina Mucha (gr-15)

                       2) † Benedykt Daniec – od Marii Jędrzejek

7.00

† Jan Waśniowski – od Dyrekcji ZK w Nowym Wiśniczu

18.00

† Teresa Jastrzębska – od Towarzystwa Miłośników Wiśnicza

Środa

16 IX

Wspomnienie

Świętych Korneliusza, pap.

i

Cypriana bpa męcz.

6.30

† Zdzisław Mikulski – od sąsiadów Nakielnych i Gajewskich

Poza parafią:   1) † Janina Mucha (gr-16)

                       2) † Benedykt Daniec – od kuzynki Haliny

7.00

1) † Jan Waśniowski – od Renaty i Kazimierza Skotnickich

2) † Maria Bereta – od córki Danuty z mężem

18.00

Nowennowa

1)          W int. Agnieszki i Wojciecha, w 15 rocznicę ślubu, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

2)          O szczęśliwą operację dla Elżbiety

3)          O łaskę zdrowia i światło Ducha Świętego dla syna

4)          † Barbara Kurzaja, w 16 rocznicę śmierci

5)          † Jan Waśniowski – od szwagra Józefa i rodziny Wilków

6)          † ks. kan. Kazimierz Mikulski – od bratanicy Kazimiery z rodziną

7)          † Zuzanna Marszałek – od wnuka Macieja z żoną

8)          † Roman Krupa – od Adeli z rodziną

9)          † Antoni Mikulski – od siostry Anny

10)    † Zygfryd Jajeśnica, w 21 rocznicę śmierci

 

Czwartek

17 IX

 

6.30

1) † Tadeusz Polinierski i wnuczka Agnieszka

2) † Jan Waśniowski – od Jacka i Katarzyny Mochel z rodziną

Poza parafią:   1) † Janina Mucha (gr-17)

                       2) † Benedykt Daniec – od rodziny Kolarzów

7.00

† Marian Sklenarz – od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego ZS w N. Wiśniczu

18.00

W int. Doroty i Zygmunta, z okazji 32 rocznicy ślubu (dz.-bł.)

Piątek

18 IX

Święto

ŚW.STANISŁAWA

KOSTKI

Patrona drugorz. Polski

6.30

† Mieczysław Mastalerz – od rodziny Kupczyków z Olchawy

Poza parafią:   1) † Janina Mucha (gr-18)

                       2) † Benedykt Daniec – od Aleksandry i Jerzego Kukla z Kierlikówki

7.00

1) † Jan Waśniowski – od pracowników działu kuratermistrzowskiego ZK w Nowym Wiśniczu

2) † Jan Waśniowski – od Stanisławy i Józefa Rojek

18.00

W int. Tadeusza, w 80 rocznicę urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą na dalsze lata życia.

Sobota

19 IX

6.30

1) † Tadeusz Rojek – od wnuków z Leksandrowej

2) † Jan Waśniowski – od rodziny Irzykowskich

Poza parafią: † Janina Mucha (gr-19)

7.00

† W intencji zmarłych z rodziny Konstantych

18.00

Chrzcielna

XXV Niedziela Zwykła

20 IX

6.30

† Mieczysław Misiek, w 28 rocznicę smierci

Poza parafią: † Janina Mucha (gr-20)

7.45

W int. 20 Róży Matek z Łomnej (dz.bł.) z prośbą o Boże błogosławieństwo i  opiekę Matki Bożej, a dla zmarłych członkiń – o łaskę życia wiecznego

9.00

† Jan Siwy

11.00

† Emilia Sułek, w 15 rocznicę śmierci oraz † Marian

ZK

Za parafian

15.00

W int. Szymona, z okazji 18 rocznicy urodzin (dz.-bł.) – od rodziców i dziadków

17.00

† Tadeusz Rojek – od wnuków z Leksandrowej

Dodatkowe informacje