INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH: 13 - 19 listopada 2017

 

PONIEDZIAŁEK

13 XI

 

św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

 

6:30

1) † Stanisława Kulas – od syna Pawła z rodziną

2) † Stanisława Kulas – od syna Sebastiana z córką

7:00

† Wojciech Barnaś – w 5 r. śmierci

Poza parafią:

1) † Stanisław Joniec – od Genowefy i Bolesława Zięba z rodziną z Brunar

2) † Stefan Włosiński – od Rodziny Fortunów i Toczków z Leksandrowej

17:00

†† Gertruda, Stanisław, Jan Zychal

Poza parafią:

1) † Tadeusz Tworzydło (gr.7) – od Bożeny i Jana Cichoń z Dulczy Małej

2) † Agnieszka Wietrzak (gr.12) – od Katarzyny Bębenek

3) † Stanisława Zboś – od Zarządu i współpracowników syna Okręgowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bochni

WTOREK

14 XI

 

 

6:30

†† Maria, Władysław Bakalarz

7:00

† Honorata Kokoszka – od siostry i szwagra

Poza parafią:

1) † Stanisław Joniec – od Piotra Zelka z rodziną

2) † Stefan Włosiński – od Eleonory i Henryka Adamczyk

17:00

† Wojciech Jonak – od córki Elżbiety i syna Waldemara z rodzinami

Poza parafią:

1) † Tadeusz Tworzydło (gr.8) – od OSP w Dulczy Małej

2) † Agnieszka Wietrzak (gr.13) – od Stowarzyszenia Wsi Łomna

3) † Stanisława Zboś – od Zarządu i współpracowników syna Okręgowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bochni

ŚRODA

15 XI

 

 

6:30

1) † Grzegorz Banach – od Marty Wnęk z dziećmi z Bochni

2) † Grzegorz Banach – od Leokadii Wnęk

7:00

† Honorata Kokoszka – od siostrzenicy

Poza parafią: † Stanisław Joniec – od Danuty i Mariana Zelek

17:00

Nowennowa:

1)      W int. Stanisława z ok. imienin (dz-bł) – od żony i dzieci

2)      W int. Mai Wełna z ok. 1 r. urodzin (dz-bł)

3)      W int. Renaty z ok. imienin (dz-bł) – od dzieci

4)      W int. Anny w 6 r. urodzin (dz-bł)

5)      †† Agata, Stanisław Panna i ich dzieci

6)      † Władysław Piech – od Dyrektora i Pracowników MOK w N. Wiśniczu

7)      † Stanisław Mochel – od pracowników obsługi i administracji ZS w N. Wiśniczu

8)      † Maria Korody-Chrzan – od dyrekcji, pracowników i podopiecznych Społecznego i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni

9)      † Grażyna Piech – od rodziny Brydniaków

10)   † Agnieszka Wietrzak – od Jerzego i Edyty Wójcików z rodziną

11)   † Franciszek Szpara – od Agnieszki Brzegowej

12)   † Stanisława Kulas – od kuzyna Adama z rodziną

13)   † Stanisław Wójcik – od chrześnicy Grażyny z mężem

14)   † Alicja Hyży – od wnuczki Katarzyny z rodziną

15)   † Henryk Cyrankiewicz – od Rady Sołeckiej z Leksandrowej

16)   † Waldemar Pośleński – od sąsiadów z bloku nr 3

17)   † Andrzej Świątek – od sąsiadów

18)   † Stefan Włosiński – od wnuczki Beaty z rodziną

19)   †† Józef Falak; Maria, Władysław Klimek

Poza parafią:

1) † Tadeusz Tworzydło (gr.9) – od Parafian z Dulczy Małej

2) † Agnieszka Wietrzak (gr.14) – od kolegów ojca z PKS Bochnia

CZWARTEK

16 XI

 

 

6:30

1) † Stanisława Kulas – od syna Krzysztofa z rodziną

2) † Stanisława Kulas – od siostry Elżbiety

7:00

†† Maria, Kazimierz, Jan, Stanisław Prokop

Poza parafią:

1) † Stanisław Joniec – rodziny Waśniowskich

2) † Stefan Włosiński – od rodziny Stochel i Mikołajek

17:00

† Wojciech Jonak – od córki Elżbiety i syna Waldemara z rodzinami

Poza parafią:

1) † Tadeusz Tworzydło (gr.10) – od Parafian z Dulczy Małej

2) † Agnieszka Wietrzak (gr.15) – od Firmy MARK-TRAWEL

PIĄTEK

17 XI

 

św. Elżbiety Węgierskiej

6:30

1) † Stanisława Kulas – od siostry Władysławy z mężem i dziećmi

2) † Stanisława Kulas – od Tadeusza i Wiesławy Kulas

7:00

†† Kazimierz, Mieczysław Bakalarz

Poza parafią: † Stanisław Joniec – od Zofii Badowskiej z rodziną

17:00

† Kazimierz Palej – w 23 r. śmierci

Poza parafią:

1) † Tadeusz Tworzydło (gr.11) – od Rady parafialnej z Dulczy Małej

2) † Agnieszka Wietrzak (gr.16) – od pracowników Firmy MARK-TRAWEL

SOBOTA

18 XI

 

bł. Karoliny Kózkówny

6:30

† Stanisław Wójcik – od córki Teresy z rodziną

7:00

1) W int. Elżbiety Kluba z ok. imienin (dz-bł) – od córki z mężem

2) †† Anna Włosińska i syn Roman; Stefania, Władysław, Jan Trzeciak

Poza parafią: † Stanisław Joniec – od Tadeusza i Wioletty Druzik

17:00

CHRZCIELNA: W int. dzieci, rodziców i chrzestnych

Poza parafią:

1) † Tadeusz Tworzydło (gr.12) – od Rady parafialnej z Dulczy Małej

2) † Agnieszka Wietrzak (gr.17) – od rodziny Masiarz z Jaworzna

33 NIEDZIELA

ZWYKŁA

19 XI

6:30

†† Franciszek, Elżbieta

7:45

†† Rozalia, Edward Sroka

9:00

†† Waleria Topka w r. śmierci i mąż Józef

Poza parafią:

1) † Tadeusz Tworzydło (gr.13) – od Parafian z Dulczy Małej

2) † Agnieszka Wietrzak (gr.18) – od rodziny Hojniaków z dziećmi

11:00

†† Stefania, Jan Mochel i syn Jan

14:00

ZK: Za Parafian

15:00

†† Helena, Franciszek, Rozalia, Józefa

17:00

† Henryk Guzik w 7 r. śmierci – od chrześnicy Izabeli z rodziną

 

 

 

Dodatkowe informacje