XXI niedziela zwykła 25 VIII – 1 IX 2019 r.

Pan Bóg ma moc zjednoczyć serca ludzi we wspólnym dążeniu do zbawienia. Ta prawda powinna nas dzisiaj pobudzić do modlitwy i do rozważenia tego jak możemy zaangażować się w życie naszej parafii, aby wraz z księżmi tutaj pracującymi szukać wspólnych dróg do zbawienia. Naszą największą troską powinno być zbawienie wszystkich. Dlatego tak ważna jest jedność i wzajemna życzliwa współpraca, bo ona może przyciągnąć do Pana Boga tych, którzy od Niego odeszli. Jest to zadanie dla nas wszystkich.

            Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Synodalną. Prośmy, aby nasza parafia była prawdziwym domem dla nas wszystkich.

Czytaj więcej...

XX Niedziela Zwykła: 18 - 25 sierpnia 2019r.

Pan Jezus przyszedł rzucić ogień n ziemię. Jego miłość jest prawdziwa i pewna. Kiedy przychodzimy na Mszę św. poddajemy nasze serca Bożemu działaniu, aby i w nas zapłonął ogień miłości. Nie bądźmy obojętni na to, co dzieje się na ołtarzu. Pan Jezus jest realnie obecny wśród nas. Ofiary dzisiaj zebrane na tacę są przeznaczone na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie 

Czytaj więcej...

XIX niedziela zwykła 11 - 18 sierpnia 2019

             Nie wiemy, kiedy Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię. Nie znamy też daty naszej śmierci. Mamy jedynie pewność, że to nastąpi. Jezus dzisiaj zachęca nas, abyśmy byli na to gotowi. Wśród problemów i radości codziennego życia nie zapominajmy o naszym dążeniu do szczęścia wiecznego w niebie. Każdy dzień może być ostatnim dla nas na ziemi. Ważne, abyśmy zawsze byli przygotowani na spotkanie z Bogiem.

Czytaj więcej...

XVIII niedziela zwykła 4 - 11 sierpnia 2019

Jezus przestrzega nas dzisiaj przed gromadzeniem mienia. Nawet jeśli będziemy mieć wszystkiego w nadmiarze, nie mamy pewności jutra – nie wiemy, kiedy Bóg nas powoła do siebie. Warto więc zatroszczyć się o bogactwa, które podobają się Bogu – dobro i miłość okazywane drugiemu człowiekowi, czyste sumienie, życie zgodne z przykazaniami. Niech ta Msza św. umocni nas w dokonywaniu codziennych wyborów dążenia do tego, co w górze, a nie do tego, co na ziemi.

Czytaj więcej...

XVII Niedziela Zwykła 28 lipca - 4 sierpnia 2019

Uczniowie proszą Jezusa: „Panie, naucz nas modlić się”. Jezus uczy ich nazywać Boga Ojcem i wyjaśnia, że Bóg chce dobra swoich dzieci. Troszczy się o nasze życie i udziela nam Ducha Świętego. Wsłuchajmy się w tę piękną lekcję Jezusa o miłości naszego Ojca w niebie, do którego zawsze i w każdej sprawie możemy się zwracać.

Czytaj więcej...

XVI Niedziela Zwykła 21-28 lipca 2019

Eucharystia stanowi szczyt miłości Boga do człowieka – miłości, która nie zna miary. Stwórca obdarza nas miłością i oczekuje, że również i my odpowiemy miłością wobec siebie nawzajem. Niech udział w tej Mszy św. na nowo rozbudzi w nas zdolność dostrzegania naszych bliźnich i otwierania na ich potrzeby naszych serc.

Składka na tacę przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.

Czytaj więcej...

XV Niedziela Zwykła 14-21 lipca 2019

         Gromadzimy się na niedzielnej mszy św., aby podziękować Bogu za wszelkie łaski i dary, jakimi nas na co dzień obdarza. Chcemy także prosić Wszechmocnego o siłę w pełnieniu uczynków miłosierdzia wobec naszych bliźnich, o czym usłyszymy w dzisiejszej liturgii słowa. Niech więc ta dzisiejsza Eucharystia uwrażliwi nasze serca na potrzeby innych, stając się w ten sposób miłosiernymi samarytanami.

Składka na tacę i w kopertach jako inwestycyjna na kontynuację prac przy wzmocnieniu fundamentów naszego kościoła.

Czytaj więcej...

XIV Niedziela Zwykła 7 -14 lipca 2019

Gromadząc się na niedzielnej Mszy Świętej, chcemy w sposób szczególny doświadczyć obecności Boga i Jego miłości pośród nas. Aby tak było, musimy otworzyć nasze serca na Jego słowo, jakie skieruje On dzisiaj do nas oraz godnie przyjąć Jezusa w Komunii Świętej. Niech zatem nasz udział w tym wyjątkowym spotkaniu pozwoli nam również otwierać nasze serca na drugiego człowieka i uzdalnia do prawdziwego przebaczenia i pojednania oraz będzie źródłem prawdziwego pokoju. 

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje