Księża i siostry w naszej parafii

Proboszcz

  • Ks. Krzysztof Wąchała - urodzony 7 XI 1964, wyświęcony w roku 1989, w parafii od 2007 roku

Wikariusze

  • Ks. Mirosław Świerk - wyświęcony w roku 2005, w parafii od 2016 roku
  • Ks. Krzysztof Ceglarz - wyświęcony w roku 2006, w parafii od 2019 roku
  • Ks. Łukasz Gazda - wyświęcony w roku 2018, w parafii od 2018 roku

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi: /tel. 14.685.54.20/

  • s. Urszula Błaszkiewicz - katechetka i przełożona domu Sióstr
  • s. Lilla Bartosik - zakrystianka
  • s. Kazimiera Oleksy

Dodatkowe informacje