Uroczystość NMP Królowej Polski 3 V 2017

Dzisiejsze Święto Matki Bożej Królowej Polski ma wyjątkowy charakter, gdyż łączy w sobie zarówno wymiar religijny, jak i narodowo-patriotyczny.

Oddając cześć Maryi – Królowej naszego Narodu, wspominamy także 226 Rocznicę uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Módlmy się o opiekę Maryi nad naszą Ojczyzną i Ziemią Wiśnicką oraz pomyślność dla jej wszystkich mieszkańców. 

Kazania dzisiaj głosi ks. prof. Marek Kluz – Prodziekan Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie.

 

Dzisiaj jeszcze msze św. w naszym kościele jeszcze o godz. 7.45; 9.00 i 17.00. Nie będzie w kościele dziś mszy św. o godz. 11.00 i 15.00.

Msza św. w kaplicy zamkowej – dzisiaj o godz. 15.00.

Święty Michale….

 

 

 

Dodatkowe informacje