Uroczystość Świętego Szczepana /26 XII 2017 /

W drugim dniu świąt Bożego Narodzenia staje przed nami św. Szczepan, który zachęca nas do życia zgodnego z wyznawaną wiarą. Prośmy o łaskę żywej i konsekwentnej wiary w codziennym życiu. 

Ofiary zebrane na tacę są przeznaczone na KUL i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

 

 1. Wyrażamy słowa wdzięczności za tak bardzo liczny udział w spowiedzi i komunii św. z racji Świąt i godne ich przeżywanie. Dziękujemy:
 2. - wszystkim uczestniczącym w nabożeństwach roratnich, szczególnie dzieciom z lampionami;
 3. - za estetyczne przystrojenie kościoła i przygotowanie szopki: s. Lilli i s. Urszuli; Pawłowi Janisz, Mateuszowi Cholewa, Markowi Mikulskiemu, Robertowi Hyży i Grzegorzowi Honkowiczowi. Za troskę o porządek i czystość w otoczeniu kościoła p. Jackowi Tomaszewskiemu;
 4. - p. Annie Jędrzejek z dziećmi za troskę o czystość w kościele;
 5. - p. Organiście, p. Katarzynie Adamczyk, scholii i chórowi „Canon” za przygotowanie kolęd; aspirantom, lektorom, ministrantom i kantorom; DSM-owi, Grupie Misyjnej; Księżom Wikariuszom.
 6. - Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii za posługę wśród chorych i pomoc w kościele. Serdeczne Bóg zapłać Paniom pracującym w kuchni w czasie spowiedzi parafialnej.
 7. Dziś podczas mszy św. o godz. 11.00 rozesłanie „kolędników misyjnych”, którzy po mszy św. udadzą się do rodzin naszej Parafii. Przyjmijmy ich życzliwie i z otwartością serca. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na pomoc misjonarzom. Opiekunowie grup będą mieć identyfikatory z pieczątka parafii.
 8. Zapraszamy także do zwiedzenia ruchomej „Szopki” autorstwa p. Zbigniewa Wójcickiego, która znajduje się w „Starej Dzwonnicy” przy plebanii – dziś od godz. 10.00 do 14.00, a w dni powszednie w godzinach pracy Muzeum.
 9. Program wizyty duszpasterskiej, czyli kolędy (program jest zamieszczony także w gablocie i na internetowej stronie parafii)….
 10. Powracającym do domów gościom życzymy bezpiecznego powrotu i prosimy o rozwagę i zachowanie zasad bezpieczeństwa na drogach.
 11. Modlitwa do św. Michała Archanioła…..

Dodatkowe informacje