Informacja: Wzmocnienie posadowienia kościoła

W dniu 26.07.2018 odbyło się komisyjne otwarcie ofert na zadanie pn. Wzmocnienie posadowienia kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – etap 1.
Postępowanie zostało unieważnione z powodu niewystarczającej wymaganej ilości ofert.

Komisja wniosła o ponowne przeprowadzenie postępowania konkursowego.

Dodatkowe informacje