Niedziela Palmowa 14 - 21 kwietnia 2019

Dzisiaj przeplata się radość z uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy z opisem Jego męki i śmierci. Naszym królem jest Jezus, co wyznajemy śpiewem trzymając w rękach palmy. Bądźmy przy Jezusie w chwilach chwały, ale i cierpienia.

            Ofiary składane dziś na tacę, jako jałmużna wielkopostna, są przeznaczone na Wyższe Seminarium Duchownego w Tarnowie.    

 

Czytaj więcej...

V Niedziela Wielkiego Postu 7 - 14 kwietnia 2019

Od dzisiejszej niedzieli widzimy krzyże i obrazy zasłonięte na znak smutku i żałoby. Godzina Chrystusa jest już bliska. Bądźmy z Nim, kiedy będzie nas zbawiał podczas ofiary krzyża. Ofiary, która także uobecnia się w czasie każdej Mszy św.

Składka dzisiejsza w kopertach i na tacę przeznaczona jest pokrycie kosztów ogrzewania kościoła i częściowo domu parafialnego. Bóg zapłać za składane ofiary.

Czytaj więcej...

IV Niedziela Wielkiego Postu: 31 marca - 7 kwietnia 2019

            DzisiejszaIV Niedziela Wielkiego Postu zwana jest niedzielą Laetare czyli radości, stąd różowy kolor szat liturgicznych. Choć trwa jeszcze Wielki Post, to właśnie przekraczamy jego połowę i mamy czerpać radość Bożego Ducha. Czas modlitwy, refleksji nawrócenia i pokuty prowadzi ku wolności od grzechu, ku pełnej radości dzieci Bożych, która spotęguje się podczas obchodów Wielkanocy. Podczas mszy św., w której z Panem Jezusem ofiarujemy się Bogu Ojcu, możemy złożyć nasze cierpienia i radości, modlitwę i pracę, aby nabrały nowej wartości.

Naszą modlitwą obejmujemy dzieci i młodzież, którzy w środę rozpoczynają rekolekcje szkolne oraz prowadzącego rekolekcje Ks. Pawła Brońskiego.

Czytaj więcej...

III Niedziela Wielkiego Postu 24 - 31 marca 2019

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy wezwanie do nawrócenia. To jest nasze zadanie na Wielki Post i na całe życie. Jeszcze nie jest za późno, żeby zwrócić się do Boga i przeżywać rzeczywistość w odniesieniu do Jego dobroci i miłości. Codzienne radości, ale także cierpienia i upadki, powierzajmy Bożemu miłosierdziu podczas Mszy św. i podejmowanych przez nas praktyk wielkopostnych.

Czytaj więcej...

II Niedziela Wielkiego Postu 17 - 24 marca 2019

Jezus na Górze Tabor przemienił się wobec uczniów, aby przed czekającą Go męką zobaczyli Jego chwałę. Niech nasz udział we Mszy św. będzie wejściem na górę, żeby spotkać się z Bogiem i cieszyć się z Jego obecności. W ciężkich sytuacjach, których doświadczamy w naszej codzienności, nieraz trudno zachować w sobie nadzieję. Pamiętajmy jednak, że nasza ojczyzna jest w niebie, na co zwraca nam dziś uwagę św. Paweł.

Przeżywamy dziś Dzień modlitw, postu i solidarności z misjonarzami. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na Ogólnopolski Fundusz Misyjny Ad Gentes.

Czytaj więcej...

I Niedziela Wielkiego Postu 10 - 17 marca 2019

Rozpoczęliśmy Wielki Post, czas pogłębionej modlitwy i pokuty. Wielki Post jest dla nas szansą zwrócenia większej uwagi na rzeczywistość duchową i spojrzenia na życie nie tylko z perspektywy ziemskich potrzeb. „Nie samym chlebem żyje człowiek” – mówi dziś do nas Jezus. Niech te słowa pomogą nam dobrze przeżyć ten ważny okres na drodze naszego zbawienia.

Składka na tacę i w kopertach jako inwestycyjna na kontynuację wzmocnienia fundamentów kościoła.

Czytaj więcej...

VIII Niedziela Zwykła 3 - 10 marca 2019 r.

Jezus dziś mówi: „Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?”. Zacznijmy nawrócenie od siebie, zamiast koncentrować się na słabościach innych. Nikt z nas przecież nie jest bez grzechu. Rozpoczynając Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu chcemy przepraszać Boga szczególnie za grzech pijaństwa w narodzie i naszych rodzinach. Stańmy w prawdzie przed Bogiem, wyznając Mu nasze winy, i prośmy o Jego błogosławieństwo, abyśmy wydawali dobre owoce w codziennym życiu.

Czytaj więcej...

VII Niedziela Zwykła 24 lutego - 3 marca

Jezus mówi dziś o miłości nieprzyjaciół, wyjaśniając trudną naukę w prosty sposób: „Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie”. Każdego dnia mamy wiele okazji, żeby wypełniać to wezwanie. Nasza codzienna wzajemna miłość składa się z wielu drobnych gestów, dobrych słów, a czasem jest to po prostu powstrzymanie się od gniewu. Niech Jezus, Książę Pokoju, pomoże nam pielęgnować pokój i miłość w sercu.

Modlitwą otoczmy dzieło trwającego V Synodu Diecezji Tarnowskiej przeżywając kolejną Niedzielę Synodalną.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje