24 niedziela zwykła /17 - 24 IX 2017 r./

Dzisiaj usłyszymy o bardzo ważnym aspekcie miłości, jakim jest przebaczenie. Chrystus przypomina, że jeśli z serca nie wybaczymy osobie, która nas skrzywdziła, to i nam Pan Bóg nie wybaczy. Oddajmy w czasie tej Mszy św. wszystkie te osoby i te sytuacje, które nam ciążą. Oby Ten, który okazuje łaskę miłosierdzia, uczynił nasze serca wolnymi.

Dzisiejsza niedziela w szczególny sposób w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia umiejętnie korzystało z nich nasze młode pokolenie.

Czytaj więcej...

23 niedziela zwykła /10 - 17 IX 2017 r./

Szczególnym uczynkiem miłości wobec bliźnich jest upomnienie braterskie. Chrystus wzywa swych wyznawców, by upominali błądzących. Prorocy Starego Testamentu upominali swój naród, broniąc prawdziwego kultu i wierności Jedynemu Bogu. My także mamy upominać innych, ale z miłością i życzliwością, a ci, którzy nas upominają, wyświadczają nam wielką przysługę.

Składka dzisiejsza na tacę i w kopertach jako inwestycyjna. Bóg zapłać za składane ofiary.

Czytaj więcej...

22 niedziela zwykła /3 – 10 IX 2017 r./

Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? – pytał kiedyś św. Paweł. Odpowiedź, jaką przynosi dzisiejsza liturgia, brzmi zaskakująco: wszyscy. Jeśli staramy się być wierni nakazom, może się okazać, że podobnie jak od proroka Jeremiasza, którego skargę usłyszymy w I czytaniu, wszyscy się od nas odwrócą. Ale chrześcijaninem jest się nie tylko dla zaszczytów, jakie to powołanie przynosi. Trzeba też nieraz – jak przypomina dziś Jezus - zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i pójść Jego drogą. Czy jesteśmy na to gotowi?

Obejmujemy modlitwą ks. Grzegorza w dniu Jego Imienin oraz prosimy o łaskę zdrowia dla taty ks. Mirosława.

Czytaj więcej...

21 niedziela zwykła /27 VIII – 3 IX 2017 r./

Jezus dzisiaj pyta: „Za kogo Mnie uważacie?” Zapewne każdy z nas mógłby powiedzieć: Jezus to Bóg, Mesjasz, Zbawiciel świata. Tak, to prawda, ale kim dla nas osobiście jest Jezus? Jakie miejsce zajmuje w naszym życiu? Przypatrzmy się Jezusowi podczas Mszy św., wsłuchajmy się w jego słowa. Jaka będzie nasza odpowiedź?  Bo pytanie: „Za kogo Mnie uważacie” jest skierowane dzisiaj właśnie do nas.

Obejmujemy modlitwą wszystkich poszkodowanych przez wichury oraz wszystkich, którzy spieszą im z pomocą.

Czytaj więcej...

Słów kilka o Błogosławieństwo Ziół i Kwiatów w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest najstarszym świętem maryjnym. Na Wschodzie obchodzono je już w VI wieku. Jest to święto upamiętniające pełny udział Maryi w paschalnym misterium Jej Syna: w przejściu z tego świata do Ojca.

Obchodząc roczny cykl misteriów Chrystusa, Kościół święty ze szczególną miłością oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej Maryi, która nierozerwalnym węzłem związana jest ze zbawczym dziełem swojego Syna. W Niej Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być.[1]

Od X wieku uroczystość Wniebowzięcia przyozdabia piękny zwyczaj błogosławieństwa. Błogosławi się kłosy zbóż, owoce i kwiaty. Jest to piękna kompozycja teologiczna: dziękczynienia Bogu za płody ziemi i upraszania urodzajów z symbolem dojrzałości Maryi i Jej pełni łask, którymi Bóg zechciał ją ubogacić.[2]

Od 1648 roku Parafia w Nowym Wiśniczu w diecezji tarnowskiej wielbi swoją Patronkę Maryję w tajemnicy jej Wniebowzięcia. Podczas dorocznych uroczystości odpustowych wierni licznie obecni i zaangażowani przynoszą do kościoła wszelkiego rodzaju kłosy, bukiety kwiatów, rośliny, zioła i owoce, aby Pan Bóg je pobłogosławił. W języku ludowym nazywamy to święto Matki Bożej Zielnej. Jest głęboko przeniknięte bogatą symboliką i pięknymi zwyczajami.

Czytaj więcej...

20 niedziela zwykła /20 - 27 VIII 2016 r./

Jezus mówi do kobiety kananejskiej, która prosiła Go o uzdrowienie córki: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz”. Po raz kolejny słyszymy, jak ważna jest wiara. Kiedy nie mamy natychmiast odpowiedzi na nasze modlitwy, nie oznacza to, że Pan Bóg nas nie wysłucha. Kobieta kananejska wykazała się dużą wiarą i ogromną determinacją. I to jest dla nas przykład wołania do Pana Boga.

Obejmujemy naszą modlitwą pielgrzymów zdążających na Jasną Górę, szczególnie z naszej parafii oraz polecamy wszystkich poszkodowanych przez wichury na północy Polski, a także wszystkich ludzi dobrej woli, którzy spieszą im z pomocą.

Czytaj więcej...

Wniebowzięcie NMP – Odpust parafialny 15 VIII 2017

Przeżywajmy dzisiaj dzień Imienin Parafii, czyli Odpust ku czci naszej Patronki, Maryi Wniebowziętej. Przez Jej orędownictwo prosimy o potrzebne łaski i Bożą opiekę dla naszej parafii, dla wszystkich ofiarodawców i darczyńców oraz modlących się w naszym kościele. Niech Maryja, nasza Patronka, dla każdego z nas będzie najlepszą Matką i Orędowniczką.

W naszych modlitwach pamiętamy również o śp. + ks. prałacie Marianie Janiszewskim – długoletnim proboszczu wiśnickiej parafii – w dniu jego Imienin.

Kazania głosi dziś O. Grzegorz Zakrzewski, Paulin ze Skałki, którego witamy w naszej wspólnocie.

Bardzo serdecznie zapraszamy do korzystania z sakramentu spowiedzi św., komunii i zyskiwania odpustów.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje