XXIII niedziela zwykła: 9 - 16 IX 2018 r.

            Uzdrowienie głuchoniemego jest przykładem, jak Boże działanie przemienia człowieka i otwiera go na nowe życie. Chrystus wciąż pragnie każdego z nas uzdrawiać i obdarzać swą łaską. Otwórzmy się na Boże działanie w nas.

            Składka dzisiejsza na tacę i w kopertach jest składką inwestycyjną. Bóg zapłać za składane ofiary.

W dniu dzisiejszym kazania głosi o. Józef Mizera, kapucyn z Kielc, którego witamy w naszej wspólnocie. Na placu kościelnym zbiórka do puszek na budowę kościoła i klasztoru OO. Kapucynów w Kielcach.

Czytaj więcej...

XXII Niedziela Zwykła: 2 – 9 IX 2018 r.

            Dla nas, chrześcijan, ważne jest, aby życie było oparte na prawdzie. Tego uczy nas Jezus. Nie może być rozdźwięku między tym, co wyznajemy, a tym, jak postępujemy. Naszą drogą jest miłość potwierdzona czynem. Niech udział we Mszy św. umocni nas w czynieniu dobra.

            Dziś wysłuchamy również Listu pasterskiego o roli wychowawcy w rozeznawaniu powołania. Módlmy się o nowe i święte powołania do służby Bożej oraz w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli, katechetów i wychowawców - rozpoczynających jutro nowy rok szkolny i katechetyczny.

Czytaj więcej...

XXI niedziela zwykła - NMP Częstochowskiej: 26 VIII – 2 IX 2018 r.

            Obchodzimy dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Maryja niezmiennie wskazuje na Jezusa, o czym również usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Zaprośmy Ją do naszej codzienności, gdzie wśród wielu problemów i licznych spraw zdarza się nam zapominać o tym, co najważniejsze. Ona pomoże zachować właściwy kierunek w naszym życiu, pokazując nam Boga.

            Dzisiejsza niedziela jest również Niedzielą Synodalną. Prośmy, aby w naszych rodzinach dokonywał się autentyczny przekaz żywej wiary w Boga.

Czytaj więcej...

XX niedziela zwykła: 19 – 26 VIII 2018 r.

            Po raz kolejny usłyszymy słowa Pana Jezusa, który mówi o sobie, że jest chlebem żywym. Tak jak dla Żydów , tak i dla wielu współczesnych ta nauka jest trudna do zrozumienia i przyjęcia. A mimo to Chrystus Pan zachęca nas, żeby spożywać Jego Ciało, mówiąc, że kto tak czyni, ten „trwa we Mnie, a Ja w nim”. Wyznajmy wiarę w obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina, które przyjmujemy do naszych serc. Niech wzrasta w nas pragnienie komunii z Jezusem.

Czytaj więcej...

XIX niedziela zwykła: 12 VIII – 19 VIII 2018 r.

            Życie człowieka jest nieustanną wędrówką. Przemierzamy przestrzeń i czas, ciągle wyznaczając sobie nowe cele. Najtrudniejszą jest jednak wędrówka wewnętrzna. Podejmowanie decyzji, zmaganie o dobro, konsekwencja w działaniu, mogą stać się po pewnym czasie wyczerpujące. Szukamy pokarmu, który nie tylko wzmocni naszą motywację, ale przede wszystkim ożywi wiarę i uzdolni nas do prawdziwej miłości. Prośmy Chrystusa, abyśmy zawsze byli otwarci i zdolni do przyjęcia Jego Słowa i Ciała, które są pokarmem dla duszy.

            Składka na tacę i w kopertach przeznaczona jest na inwestycje w naszym kościele.

Czytaj więcej...

XVIII niedziela zwykła - 5 VIII – 12 VIII 2018 r.

            Zgromadzeni na sprawowaniu Eucharystii, stajemy u źródła wszelkiej łaski, ponieważ w Eucharystii przychodzi do nas sam Dawca łaski, żywy i prawdziwy Bóg, który pragnie naszego szczęścia. Źródłem prawdziwego szczęścia człowieka jest pełnienie woli Bożej. Otwórzmy się na Boże prowadzenie w życiu codziennym i w pełnym zaufaniu wobec Boga.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu  i zaproszenie do złożenia ofert na prace przy wzmocnieniu fundamentów kościoła w Nowym Wiśniczu – II nabór.

Czytaj więcej...

XVII niedziela zwykła / 29 VII – 5 VIII 2018 r./

Pan Jezus zawsze dostrzega potrzeby tych, którzy do Niego przychodzą. Chojną ręką karmi głodnych, ale nakazuje uczniom pozbierać ułomki, aby nic się nie zmarnowało. Zachęca nas, abyśmy nie marnowali żywności, którą możemy dzielić się z głodnymi. Mamy wspólnie dbać o dobre wykorzystanie Bożych darów.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje