2 niedziela po Bożym Narodzeniu: 3 - 10 I 2016 r.

Trwamy w radości Bożego Narodzenia. Wdzięczni Bogu za dar nowego czasu, z nadzieją spoglądamy w przyszłość, zawierzając Bogu wszystko, co wypełni dni nowego roku. Liturgia Słowa nawiązuje do istoty Tajemnicy Wcielenia: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Podczas Eucharystii Chrystus dzieli się z nami swoją mądrością i mocą do wypełnienia życiowych zadań. Przez sakrament chrztu wybrał nas i uczynił swoimi dziećmi, dał nam obietnicę życia wiecznego. Dziękujmy dziś za ten niezwykły dar chrztu i prośmy o pomoc w ciągłym pogłębianiu naszej wiary.z

Czytaj więcej...

Uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa: 27 XII 2015 – 3 I 2016 r.

W dzisiejszą niedzielę wpatrujemy się we wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu. To w niej Jezus otoczony miłością „czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi”. Modlimy się dziś szczególnie za nasze rodziny. Prośmy, aby stawały się miejscem odkrywania miłości Boga, który poprzez sakrament umacnia małżonków na drodze ich życia, pomaga w zachowaniu wierności i sprzyja otwartości na przyjęcie nowego życia. Polecajmy także rodziny przeżywające trudności, niech łaska Boża i wspólne wysiłki pozwolą pokonać wszelkie przeszkody.

Obejmujemy szczególną modlitwą małżeństwa, które obchodzą w tym roku Jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa.

Czytaj więcej...

PORZĄDEK WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2015/16

PONIEDZIAŁEK – 28. 12. 2015

POŁOM DUŻY:  Rękaw, Wólka – od p. Brydniaków do p. Gutowskich  - od 8.30

POŁOM DUŻY:  p. Oświęcimków do p. Gutowskich - od 8.30 dwóch księży do spotkania:

POŁOM DUŻY:  od p. Kokoszków do p. Tyrów  - od 8.30

Czytaj więcej...

4 niedziela adwentu: 20 - 27 XII 2015 r.

„I będzie ich pasterzem” (Mi 5,3) – To Bóg sprawia, że ta prawda jest możliwa dzięki Jego Synowi, który przychodzi do nas przez Maryję, Służebnicę Pańską, by okazać nam swoją przebaczającą miłość. Zgromadzeni na Eucharystii, podczas której Jezus Chrystus ponawia na ołtarzu zbawczą ofiarę, prośmy Boga, byśmy byli zdolni przyjąć Bożą miłość i zanieść ją naszym siostrom i braciom.

Prośmy o dobrą i owocną spowiedź św. dla wszystkich parafian oraz godne i chrześcijańskie przeżycie tajemnicy Bożego Narodzenia.

Komunikat ks. Biskupa w związku z nominacją nowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej.

Czytaj więcej...

3 Niedziela Adwentu: 13 - 20 XII 2015 r.

Przeżywamy niedzielę radości. Pragniemy, aby chrześcijańska radość promieniowała na nasze życie. To pragnienie chcemy wesprzeć naszą modlitwą, rozpoczynając tydzień modlitw o chrześcijańskie życie rodzin.

Módlmy się także o owoce Roku Miłosierdzia, by wszyscy odkryli Boga i przyjęli Jego miłosierdzie.

Dzisiejsza składka na tacę i w kopertach przeznaczona jest na kontynuację prac przy usunięciu stanu awaryjnego sklepienia i łuku tęczowego. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

Czytaj więcej...

2 niedziela adwentu: 7 - 13 XII 2015 r.

Adwent jest szczególnym czasem przygotowania na spotkanie z Panem Jezusem. W Ewangelii usłyszymy wołanie Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki”.

Dziś nasza diecezja dziękuje Bogu za dar beatyfikacji naszego rodaka O. Zbigniewa Strzałkowskiego, męczennika. „Męczennicy mają nam wiele do powiedzenia. Jednak przede wszystkim oni pytają nas o stan naszych sumień”. Prośmy o dar pojednania z Bogiem, ludźmi i ze sobą, byśmy mogli doświadczyć prawdziwej, głębokiej radości i nie wahali się być świadkami Chrystusa we wszystkich sytuacjach życiowych.

Czytaj więcej...

1 niedziela adwentu: 29 XI - 6 XII 2015 r.

„Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją, i objawia im swoje przymierze” – te słowa usłyszymy dziś w Psalmie 25. Prośmy na początku tej Eucharystii o bojaźń wobec naszego Boga. Polega ona przede wszystkim na tym, by Jemu ufać i trwać przy Nim. On potrzebuje takiej bojaźni, by móc działać w naszym życiu, dla naszego prawdziwego dobra, w sposób, jakiego sobie nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić.

Czytaj więcej...

34 niedziela zwykła: 22 – 29 XI 2015 r.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata kieruje nasze spojrzenie nie tylko ku przyszłości, kiedy spełni się proroctwo o wiecznym panowaniu Jezusa, do którego przybędą wszystkie narody i ludy, ale i ku teraźniejszości. Chrystus pragnie do nas przychodzić nieustannie, aby zakrólować w naszym życiu. Przychodzi nie po to, by samemu odnieść korzyść, ale by obdarzyć nas wolnością, miłością, życiem.

Prośmy by Chrystus panował w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Obejmujemy modlitwą p. Organistę, przeżywającego dziś 30 – lecie posługi w naszej parafii, oraz wszystkich zaangażowanych w śpiew i muzykę w naszej parafii.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje