5 niedziela wielkanocna: 3 - 10 V 2015 r.

            „Trwajcie we Mnie, a ja w was trwać będę” – zachęca nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii. A ten trwa w Bogu, kto wypełnia Jego przykazania. Tylko przez złączenie z Jezusem nasze życie może wydać obfite owoce. Niech udział w Eucharystii będzie szczególnym zaproszeniem, aby przyjąć Jezusa do swojego życia i trwać w Nim.

            W Narodowe Święto i w Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja, przez orędownictwo Maryi, Królowej Polski, módlmy się w intencji naszej Ojczyzny i wszystkich Polaków w kraju i za granicą.

Otoczmy także modlitwą dzieci kl. II z Połomia Dużego, które dziś przeżywają Pierwszą Komunię św. oraz ich Rodziny.

Czytaj więcej...

4 niedziela wielkanocna – Dobrego Pasterza: 26 IV – 3 V 2015 r.

            Chrystus staje dziś przed nami jako Dobry Pasterz. Ukazuje nam, jak bardzo Mu na nas zależy, nawet wtedy, gdy upadamy, zmęczeni ciężarem życia. Jednocześnie chce nas zachęcić do tego, abyśmy sami umieli kochać szczerze. Taką miłością żyjemy wtedy, gdy potrafimy drugiemu człowiekowi oddać siebie, swój czas, cierpliwość, dobre słowo. Pomyślmy dzisiaj, czy chcemy w ten sposób naśladować Chrystusa Dobrego Pasterza.

Ofiary składane dzisiaj na tacę są przeznaczone na potrzeby Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Czytaj więcej...

3 niedziela wielkanocna: 19 - 26 IV 2015 r.

            Niedziela Biblijna, którą dziś przeżywamy, zwraca uwagę, abyśmy na Bożym słowie budowali nasze życie i umacniali serca w prawdziwej wierze. Wiara bowiem buduje się i umacnia, kiedy karmiona jest słowem Bożym.

Stańmy zatem z radością przed ołtarzem Eucharystii, z którego Bóg pragnie karmić nas Ciałem i Krwią swoją i ołtarzem słowa Bożego, z którego otrzymujemy Dobrą Nowinę o zbawieniu.

Czytaj więcej...

2 NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO: 12 - 19 IV 2015 r.

            Jezus mówi do nas tak, jak niegdyś do Apostołów: „Pokój wam!” Zmartwychwstały Chrystus nie zostawia nas samych. Przypomina nam o tym obchodzona dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego. Miłosierny Jezus przygarniający nas do siebie, odpuszczający nam nasze grzechy, obdarza nas pokojem. Umacnia naszą wiarę, abyśmy mogli powiedzieć za św. Tomaszem: „Pan mój i Bóg mój”.

Obejmujemy modlitwą pielgrzymów wraz z ks. Pawłem przebywających w Rzymie.

Czytaj więcej...

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY: 6 - 12 IV 2015 r.

            W oktawie Wielkanocy kościół w liturgii wspomina objawienia Chrystusa Zmartwychwstałego. Spotkania i rozmowy utwierdzają Apostołów w przeświadczeniu, że Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał. Niech i nas umacniają w wierze i codziennym kroczeniu za Jezusem Zwycięskim i Żyjącym.

            Ofiary składane na tacę są przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Czytaj więcej...

6 niedziela Wielkiego Postu – NIEDZIELA PALMOWA: 29 III - 5 IV 2015 r.

            Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Wspominamy dziś uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, iście królewski, ale także płacz Jezusa nad miastem, które nie poznało czasu swego nawiedzenia. Jezus otwiera dziś przed nami bramę zbawienia. Obyśmy poznali czas Jego nawiedzenia, które dokonuje się także przez rekolekcje parafialne.

            Składka dzisiejsza przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie jako jałmużna wielkopostna.

Czytaj więcej...

5 niedziela Wielkiego Postu: 22 – 29 III 2015 r.

            Pan Jezus przywołuje dziś przykład ziarna pszenicy, które aby mogło przynieść obfity plon, musimy umrzeć, inaczej zostanie samo. Lękamy się samotności. Tymczasem gdy nie zachowujemy naszego życia tylko dla siebie, ale czynimy z niego dar dla innych, otrzymujemy znacznie więcej. I to jest konkretny wyraz miłości, którego przykład dał Jezus umierając za nas na krzyżu.

            Obejmujemy naszą modlitwą młodzież z kl. III Gimnazjum przygotowującą się do bierzmowania, aby Duch Św. umocnił ich do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Czytaj więcej...

4 niedziela Wielkiego Postu: 15 – 22 III 2015 r.

       W dzisiejszą niedzielę liturgia Kościoła pozwala nam przez dramat krzyża zobaczyć, że Bóg jest miłosierny, który z miłości do nas wydał za nas Swojego Jednorodzonego Syna. Śmierć Chrystusa na krzyżu daje nam życie wieczne. Jednak my musimy na ten dar odpowiedzieć wiarą, przyjąć Bożą miłość i ją odwzajemnić.

        Polecajmy w naszych modlitwach zbliżające się rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych prosząc o owocne ich przeżycie i o dobrą spowiedź wielkanocną.

      Składka dzisiejsza przeznaczona jest na pokrycie kosztów ogrzewania kościoła i częściowo domu parafialnego.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje