28 niedziela zwykła: 11 - 18 X 2015 r.

„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne” – z taką wątpliwością zwraca się młodzieniec do Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Czy również i my nie przychodzimy na Mszę św. z takim pytaniem w swoim sercu? Perspektywa utraty czegoś, co jest naszym bogactwem może być dla nas trudna do przyjęcia. Prośmy Jezusa o mądrość serca, abyśmy w codziennym naszym życiu kierowali się pragnieniem życia wiecznego.

Przeżywając Dzień Papieski polecamy w modlitwie przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II wszystkie rodziny z naszej parafii, aby były Bogiem silne i stawały się domowymi Kościołami, gdzie przekazuje się i pielęgnuje wiarę oraz rozwija dobro, miłość, życzliwość, uczynność, wrażliwość i poszanowanie drugiego człowieka.

Czytaj więcej...

27 niedziela zwykła: 4 - 11 X 2015 r.

Eucharystia jest szczególnym doświadczeniem spotkania Jezusa, żywego i prawdziwego. Dostrzegamy Jego osobę na tyle, na ile wchodzimy w głąb tajemnicy wiary. Rodzina jest trwałym fundamentem wiary w Boga. Dlatego też spotkanie z Jezusem umacnia więź rodzinną. Módlmy się dziś za rodziny i małżeństwa, aby ich „domowe Kościoły" stawały się dla wszystkich znakami więzi z Bogiem, który jest źródłem trwałości rodziny oraz prośmy za nasze rodziny, aby były Bogiem silne! 

Czytaj więcej...

Zapraszamy do Wiednia...

W terminie 13-15 listopada 2015 r. Zapisy u ks. Pawła (do 18 października).

OFERTA WYCIECZKI:

Dzień 1: Wyjazd z Nowego Wiśnicza w godzinach porannych 05:00, przejazd do Wiednia na wzgórze Kahlenberg - miejsce, z którego Jan III Sobieski dowodził bitwą o Wiedeń. Wizyta w kościele św. Józefa i kaplicy Jana III Sobieskiego, panorama miasta. Następnie zakwaterowanie w hotelu w okolicach Wiednia, obiadokolacja, nocleg.

Czytaj więcej...

26 niedziela zwykła: 27 IX – 4 X 2015 r.

Stając przed Panem Bogiem na początku tej Eucharystii, oddajmy Mu to, co nam przeszkadza w relacji z Nim, to wszystko, co sprawia, że jesteśmy w stanie wyrzec się prawdy, żeby tylko osiągnąć zamierzony przez nas cel. Pan Bóg chce naszego dobra, a nie naszego udręczenia. Warto Mu zaufać i zobaczyć szerszą perspektywę naszego życia, daleko wykraczającą poza to, co mamy tutaj na ziemi. 

Czytaj więcej...

25 niedziela zwykła: 20 - 27 IX 2015 r.

Pragnienie bycia najważniejszym jest w nas tak silna, że może doprowadzić do nieporozumień. A tymczasem Pan Jezus mówi: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Trudna jest ta nauka, ale Pan Jezus pokazał nam, jak w praktyce codziennego życia ją realizować.

Wsłuchajmy się uważnie w Jego słowo, prosząc o mądrość serca i pokorę. Ofiary dzisiaj zebrane na tacę są przeznaczone na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.

Czytaj więcej...

24 niedziela zwykła: 13 - 20 IX 2015 r.

„Za kogo mnie uważacie? – to pytanie zadane uczniom przez Pana Jezusa w dzisiejszej Ewangelii jest skierowane również do każdego z nas. Kim jest dla mnie Pan Jezus? Czy naśladuję Jezusa, czy też moja wiara jest martwa? Czy moja wiara w Chrystusa ma przełożenie na życie? Spróbujmy podczas tej Eucharystii odpowiedzieć w swoich sercach Panu Jezusowi na pytanie, kim On jest w naszym życiu”.

Przeżywając Tydzień Wychowania obejmujemy modlitwą całe dzieło wychowania i formowania młodego pokolenia.

Czytaj więcej...

23 niedziela zwykła: 6 - 13 IX 2015 r.

W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o uzdrowieniu głuchoniemego. Pan Jezus również dzisiaj staje pośród nas i uzdrawia. Czy przychodząc na Mszę św. wierzymy w Jego obecność i uzdrawiającą moc? Głuchoniemego do Jezusa przyprowadzili inni i prosili za nim. Przynieśmy i my do Pana Boga w naszych modlitwach chorych, cierpiących i samotnych, których nosimy w naszych sercach.

Czytaj więcej...

22 niedziela zwykła: 30 VIII – 6 IX 2015 r.

Dziś ostatnia niedziela w czasie wakacji. W liturgii słowa usłyszymy wezwanie do zachowywania prawa Bożego i wprowadzania słowa Bożego w czyn. Niech to przesłanie towarzyszy nam w codziennych zadaniach, obowiązkach, nauce i w naszym życiowym powołaniu.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje