6 niedziela zwykła: 15 - 22 II 2015 r.

Wprowadzenie do liturgii

Jako uczniowie Chrystusa mamy być Jego wiernym odbiciem. Naśladować Go, to znaczy upodobnić się do Niego w sposobie myślenia i działania. Pomocą na tej drodze jest udział w Eucharystii. Otwórzmy nasze serca na przemieniającą moc Jezusa.

Czytaj więcej...

5 niedziela zwykła: 8 – 15 II 2015 r.

W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy, że Jezus „uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił”. Dzisiaj ten sam Jezus posiada moc, aby nas uzdrowić, aby uleczyć nasze poranione serca. Przychodząc na Mszę św. możemy Mu oddać to, co nas boli, naszą słabość i trudności. Możemy Mu z ufnością o tym wszystkim powiedzieć, wierząc, że On również i do nas przychodzi.

Czytaj więcej...

4 niedziela zwykła: 1 - 8 II 2015 r.

        Pan Jezus – o czym usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii – głosi naukę z mocą. On ma moc przemienić nasze życie. On może w nas uzdrowić, to co chore i pocieszyć w tym, co w nas zostało zranione. Otwórzmy więc nasze serca na Boże słowo i działanie i powierzmy nasze życie Jezusowi.

Czytaj więcej...

3 niedziela zwykła: 25 I – 1 II 2015 r.

Gromadzimy się przy ołtarzu, jako ludzie wiary. Jesteśmy jednak świadomi, że wiara to jest dzieło, które ciągle ma wzrastać, to skarb, który trzeba ochraniać, to droga, którą trzeba nieustannie podążać. Na tej drodze wiary jesteśmy wezwani do ciągłego oczyszczenia, wzrastania i rozwoju. Wzywa nas do tego Jezus, który swoją zbawczą misję rozpoczyna od wezwania: „Nawracaj­cie się i wierzcie w Ewangelię!". Prośmy Jezusa, by dotknął naszych serc i uzdolnił do przemiany, do żywej wiary i do postępowania według jej wskazań.

Czytaj więcej...

2 niedziela zwykła: 18 - 25 I 2015 r.

Pozdrowienie liturgiczne, którym rozpoczynamy sprawowanie Mszy św., uświadamia nam żywą obecność Boga między nami. Bóg przychodzi do każdego z nas indywidualnie, osobiście, ale przychodzi też do całej naszej wspólnoty eucharystycznej. Przychodzi, aby budować, odnawiać i umacniać naszą jedność. Jezus bardzo pragnie, abyśmy byli jedno z Nim i między sobą. Uświadamiamy to sobie zwłaszcza dziś, gdy rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie ustawajmy w błaganiu o wielki dar jedności dla Kościoła i świata, a także o jedność i miłość w naszych rodzinach i wspólnotach.

Czytaj więcej...

2 Niedziela po Bożym Narodzeniu: 4 – 11 I 2015 r.

            Liturgia Słowa nawiązuje do istoty Tajemnicy Wcielenia: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Tym, którzy to Słowo przyjęli, dało moc, by mogli stać się dziećmi Bożymi. Z pokorą i miłością przyjmijmy je do naszych serc i naszego życia i prośmy, aby radość Bożego Narodzenia była naszym udziałem każdego dnia.

Czytaj więcej...

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok: 1 I 2015 r.

       W pierwszym dniu nowego roku Kościół kieruje w liturgii nasz wzrok ku Tej, która przyniosła światu Zbawiciela, ku Maryi, Świętej Bożej Rodzicielce.

      Matka Zbawiciela w porządku łaski jest również naszą Matką i w związku z tym pragnie uczestniczyć po macierzyńsku we wszystkim, co złoży się na nadchodzący czas. Przez Nią otrzymują dar Bożego błogosławieństwa wszystkie ludy ziemi. Dziękując Bogu za dar Bożej i naszej Matki, prośmy Ją o wstawiennictwo, abyśmy dany nam czas umieli wykorzystać dla dobra dusz naszych.

Czytaj więcej...

Uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa: 28 XII 2014 – 4 I 2015 r.

            Liturgia dzisiejsza kieruje nasz wzrok na Świętą Rodzinę z Nazaretu. Pomimo różnych trudności, z którymi się borykali, św. Józef i Maryja w związku z przyjściem na świat Jezusa pozostali otwarci na Boże działanie w swoim życiu, odpowiadając całym swoim życiem na Boże zaproszenie do zawierzenia Bogu. Dlatego też Święta Rodzina jest nas przykładem i wzorem, z którego mamy czerpać inspiracje do pokonywania codziennych trudności.

            Modlitwą obejmujemy wszystkie rodziny i małżeństwa, szczególnie te, które w tym roku obchodziły Jubileusze małżeństwa.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje