11 niedziela zwykła – Uroczystość Trójcy Świętej: 15 – 22 VI 2014 r.

Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Wychwalamy Jedynego Boga, który jest wspólnotą Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Oddajemy cześć tajemnicy, która przewyższa nasz rozum i przenika nasze serca.  Uczmy się pokornego zaufania Bogu, który jest miłością i chce nam dać udział w swojej miłości.

Czytaj więcej...

Apel Biskupa Tarnowskiego

Apel o pomoc mieszkańcom Bałkanów!

Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry!

W połowie maja z niepokojem śledziliśmy doniesienia o ulewnych deszczach zagrażających szczególnie południowej Polsce. Dzięki Bogu jednak nie odnotowano bardzo poważnych strat. W tym samym czasie katastrofalna powódź nawiedziła Bałkany.

Czytaj więcej...

8 niedziela wielkanocna – Zesłanie Ducha Świętego: 8 - 15 VI 2014 r.

Zesłanie Ducha Świętego jest spełnieniem obietnic, jakie Pan Jezus zostawił swoim uczniom. Duch Święty działa nieustannie także w naszych sercach. Dzisiejsza uroczystość jest doskonałą okazją, abyśmy przypomnieli sobie o darach Ducha Świętego, które otrzymaliśmy podczas bierzmowania. Prośmy dzisiaj o to, abyśmy zawsze umieli je wykorzystać w naszym codziennym życiu. 

Obejmujemy modlitwą poszkodowanych w powodzi mieszkańców Bałkanów i wszystkich wspierających ich materialnie.

Czytaj więcej...

7 niedziela wielkanocna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

      Dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Jezus opuszcza uczniów i wraca do swego Ojca w niebie. Zapewnia jednak, że będzie z nimi na inny sposób, aż do skończenia świata. Sprawujemy właśnie Eucharystię, podczas której przychodzi do nas Pan i pod postaciami eucharystycznymi wciąż pozostaje obecny pośród nas. Umocnieni dzisiejszym spotkaniem z Nim w Jego słowie i w Komunii św., odważnie głośmy tę Radosną Nowinę innym – zgodnie z nakazem Jezusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (…). Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”.

     Dziś Dzień Dziecka. Obejmujemy wszystkie dzieci naszą modlitwą i życzliwością.

Czytaj więcej...

6 niedziela wielkanocna: 25 V – 1 VI 2014 r.

Pełna nadziei ewangeliczna obietnica Chrystusa: „Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was” – realizuje się w każdej Eucharystii. On przychodzi do nas pod osłoną znaków uchwytnych naszymi zmysłami. Choć nie widzimy Go oczyma, dostrzegamy poprzez wiarę. Dzięki Niemu bowiem żyjemy, czerpiąc moc z eucharystycznego spotkania. Duch Święty, Pocieszyciel posłany przez Boga Ojca i Syna Bożego, uzdolnia nas do tego światłem łaski. Człowiek z powodu jednak swojej słabości nie zawsze pozostaje otwarty na Jego działanie. Przeprośmy więc Boga za zaniedbanie natchnień Ducha Świętego w naszym życiu.

            Obejmijmy modlitwą diakonów przygotowujących się do święceń kapłańskich, które przyjmą w sobotę 31 maja, wśród nich dk. Romana Marka, który u nas miał praktykę duszpasterską.

Czytaj więcej...

5 niedziela wielkanocna: 18 – 25 V 2014 r.

         Jezus jest drogą, która prowadzi nas do prawdy i do życia.  Trzeba nam tę Prawdę wciąż odkrywać i nią podążać, aby dojść do Domu Ojca w niebie.

            Patrząc na przykład świętości wspólnoty pierwotnego Kościoła, odnawiajmy i umacniajmy swoją wiarę oraz pragnienie świętości, odrzucając to wszystko, co się sprzeciwia godności chrześcijanina.

            Polecajmy w modlitwie ks. Kan. Kazimierza Mikulskiego z Kopalin, przeżywającego 60 – lecie kapłaństwa oraz dzieci klas III przeżywających dziś Rocznicę I Komunii Św.

Czytaj więcej...

4 niedziela wielkanocna – Dobrego Pasterza: 11 – 18 V 2014 r.

            Obchodzimy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza. Jezus Chrystus Dobry Pasterz przypomina nam, jak bardzo Bóg troszczy się o swój Kościół i każdego z nas. Prośmy Go dzisiaj o pogłębienie naszej wiary.

          Naszą modlitwą otoczmy dzisiaj szczególnie dzieci kl. II w dniu I Komunii św., aby Boża miłość, której dzisiaj szczególnie doświadczają, w nich nieustannie wzrastała i przynosiła obfite owoce chrześcijańskiego życia dzieci i ich Rodzin.

       Ofiary składane dzisiaj na tacę są przeznaczone na potrzeby Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Czytaj więcej...

3 niedziela wielkanocna – Niedziela Biblijna:4 - 11 V 2014 r.

         Dzisiejsza niedziela, zwana Biblijną, daje nam szczególną sposobność, aby ożywić naszą świadomość, że Pismo Święte zawiera słowa, które przez wieki Bóg kierował do człowieka, a które - jak napisał św. Paweł - służą nauczaniu, napominaniu, poprawianiu i kształtowaniu każdego człowieka.

       Wdzięczni Bogu za dar kanonizacji Św. Jana Pawła II i Jana XXIII pragniemy umocnić naszą wiarę, karmiąc się Słowem Bożym i Eucharystią.

       Obejmujemy szczególną modlitwą dzieci kl. II z Połomia D., które przeżywają dziś Pierwszą Komunię św., a także osadzonych w ZK, którzy dziś przyjmą sakrament bierzmowania. Polecamy także młodzież naszej parafii przygotowującą się do bierzmowania oraz dzieci klas  II do I Komunii św.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje