3 niedziela Wielkiego Postu: 8 - 15 III 2015 r.

            Dzisiejsza Liturgia Słowa ukazuje nam Boga, który nieustannie troszczy się o człowieka. Człowiek nigdy nie był i nie jest obojętny Stwórcy. Bóg w swoim niezgłębionym miłosierdziu nieustannie znajduje miejsce dla człowieka. Nie pozostawia nas samych sobie.

            Otwórzmy nasze serca i umysły na słowa, które kieruje do nas dzisiaj Bóg.

Czytaj więcej...

2 niedziela Wielkiego Postu: 1 - 8 III 2015 r.

            W przeżywanej dzisiaj kolejnej niedzieli Wielkiego Postu Bóg wskazuje na Jezusa: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Czas Wielkiego Postu jest zaproszeniem do wsłuchania się w głos Jezusa w swoim sercu, w wyciszeniu podczas modlitwy. On nieustannie do nas mówi i przyczynia się za nami.

            Dzisiaj modlitwą, postem i ofiarami wspieramy misjonarzy i chrześcijan prześladowanych.

Czytaj więcej...

1 niedziela Wielkiego Postu /22 II – 1 III 2015 r./

Wprowadzenie do liturgii

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy w Kościele Wielki Post. Nasze głowy zostały posypane popiołem na znak nawrócenia i pokuty oraz wewnętrznej gotowości do przemiany serca i prostowania krętych życiowych dróg. Z Najświętszej Eucharystii chcemy zaczerpnąć sił do pracy nad sobą, do przezwyciężania pokus oraz do umocnienia w chwilach doświadczeń. Trwając na modlitwie, podejmijmy także wielkopostne postanowienia, które staną się dla nas wsparciem w zmaganiach ze Złym.

Czytaj więcej...

6 niedziela zwykła: 15 - 22 II 2015 r.

Wprowadzenie do liturgii

Jako uczniowie Chrystusa mamy być Jego wiernym odbiciem. Naśladować Go, to znaczy upodobnić się do Niego w sposobie myślenia i działania. Pomocą na tej drodze jest udział w Eucharystii. Otwórzmy nasze serca na przemieniającą moc Jezusa.

Czytaj więcej...

5 niedziela zwykła: 8 – 15 II 2015 r.

W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy, że Jezus „uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił”. Dzisiaj ten sam Jezus posiada moc, aby nas uzdrowić, aby uleczyć nasze poranione serca. Przychodząc na Mszę św. możemy Mu oddać to, co nas boli, naszą słabość i trudności. Możemy Mu z ufnością o tym wszystkim powiedzieć, wierząc, że On również i do nas przychodzi.

Czytaj więcej...

4 niedziela zwykła: 1 - 8 II 2015 r.

        Pan Jezus – o czym usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii – głosi naukę z mocą. On ma moc przemienić nasze życie. On może w nas uzdrowić, to co chore i pocieszyć w tym, co w nas zostało zranione. Otwórzmy więc nasze serca na Boże słowo i działanie i powierzmy nasze życie Jezusowi.

Czytaj więcej...

3 niedziela zwykła: 25 I – 1 II 2015 r.

Gromadzimy się przy ołtarzu, jako ludzie wiary. Jesteśmy jednak świadomi, że wiara to jest dzieło, które ciągle ma wzrastać, to skarb, który trzeba ochraniać, to droga, którą trzeba nieustannie podążać. Na tej drodze wiary jesteśmy wezwani do ciągłego oczyszczenia, wzrastania i rozwoju. Wzywa nas do tego Jezus, który swoją zbawczą misję rozpoczyna od wezwania: „Nawracaj­cie się i wierzcie w Ewangelię!". Prośmy Jezusa, by dotknął naszych serc i uzdolnił do przemiany, do żywej wiary i do postępowania według jej wskazań.

Czytaj więcej...

2 niedziela zwykła: 18 - 25 I 2015 r.

Pozdrowienie liturgiczne, którym rozpoczynamy sprawowanie Mszy św., uświadamia nam żywą obecność Boga między nami. Bóg przychodzi do każdego z nas indywidualnie, osobiście, ale przychodzi też do całej naszej wspólnoty eucharystycznej. Przychodzi, aby budować, odnawiać i umacniać naszą jedność. Jezus bardzo pragnie, abyśmy byli jedno z Nim i między sobą. Uświadamiamy to sobie zwłaszcza dziś, gdy rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie ustawajmy w błaganiu o wielki dar jedności dla Kościoła i świata, a także o jedność i miłość w naszych rodzinach i wspólnotach.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje