6 niedziela Wielkiego Postu – NIEDZIELA PALMOWA: 13 - 20 IV 2014 r.

      Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w rekolekcjach parafialnych i w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia.

     Módlmy się owocne przeżycie rekolekcji i dobrą spowiedź dla całej parafii.

     Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie

Czytaj więcej...

4 niedziela Wielkiego Postu: 30 III – 6 IV 2014 r.

            Tym, który leczy człowieka z jego różnych ślepot, jest tylko Jezus Chrystus. Jest tak dlatego, gdyż Bóg jest Bogiem widzącym, który nie tylko swoim wzrokiem obejmuje cały świat, ale czyta myśli człowieka i wnika w jego serce. Przekonał się o tym Jesse Betlejemita i jego synowie, o których usłyszymy w pierwszym czytaniu, gdy Bóg zobaczył piękno serca Dawida.

            Polecajmy w naszych modlitwach zbliżające się rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych prosząc o owocne ich przeżycie i o dobrą spowiedź wielkanocną.

Czytaj więcej...

3 niedziela Wielkiego Postu: 23 – 30 III 2014 r.

            Eucharystia to najpiękniejsza modlitwa Kościoła. Przede wszystkim jest to modlitwa dziękczynienia i uwielbienia za wielkie rzeczy, które nieustannie Pan dla nas czyni. Uczestnicząc w niej dajemy świadectwo, że Bóg jest naszym Panem, źródłem mocy i mądrości, której tak bardzo nam potrzeba do dobrego życia.

Czytaj więcej...

2 niedziela Wielkiego Postu: 16 – 23 III 2014 r.

Dzisiejsza liturgia słowa prowadzi nas na Górę Tabor, gdzie Jezus podczas modlitwy przemienia się, potwierdzając, iż jest prawdziwym Bogiem.

Niech dzisiejsza Eucharystia będzie umocnieniem naszej modlitwy. Niech Pan daje nam siłę do codziennej wiernej i ufnej modlitwy. Nade wszystko prośmy, aby Pan umacniał nas w najpiękniejszej modlitwie Kościoła, jaką jest każda Eucharystia. Otwórzmy swoje serca i umysły na przemieniającą moc Boga.

            Składka dzisiejsza przeznaczona jest na pokrycie kosztów ogrzewania kościoła i częściowo domu parafialnego. Prosimy o ofiarność na ten cel.

Czytaj więcej...

1 niedziela Wielkiego Postu: 9 – 16 III 2014 r.

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy w Kościele Wielki Post. Nasze głowy zostały posypane popiołem na znak nawrócenia i pokuty oraz wewnętrznej gotowości do przemiany serca i prostowania krętych życiowych dróg. Z Najświętszej Eucharystii chcemy zaczerpnąć sił do pracy nad sobą, do przezwyciężania pokus oraz do umocnienia w chwilach doświadczeń. Trwając na modlitwie, podejmijmy także wielkopostne postanowienia, które staną się dla nas wsparciem w zmaganiach ze Złym.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje