2 niedziela zwykła: 18 - 25 I 2015 r.

Pozdrowienie liturgiczne, którym rozpoczynamy sprawowanie Mszy św., uświadamia nam żywą obecność Boga między nami. Bóg przychodzi do każdego z nas indywidualnie, osobiście, ale przychodzi też do całej naszej wspólnoty eucharystycznej. Przychodzi, aby budować, odnawiać i umacniać naszą jedność. Jezus bardzo pragnie, abyśmy byli jedno z Nim i między sobą. Uświadamiamy to sobie zwłaszcza dziś, gdy rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie ustawajmy w błaganiu o wielki dar jedności dla Kościoła i świata, a także o jedność i miłość w naszych rodzinach i wspólnotach.

Czytaj więcej...

2 Niedziela po Bożym Narodzeniu: 4 – 11 I 2015 r.

            Liturgia Słowa nawiązuje do istoty Tajemnicy Wcielenia: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Tym, którzy to Słowo przyjęli, dało moc, by mogli stać się dziećmi Bożymi. Z pokorą i miłością przyjmijmy je do naszych serc i naszego życia i prośmy, aby radość Bożego Narodzenia była naszym udziałem każdego dnia.

Czytaj więcej...

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok: 1 I 2015 r.

       W pierwszym dniu nowego roku Kościół kieruje w liturgii nasz wzrok ku Tej, która przyniosła światu Zbawiciela, ku Maryi, Świętej Bożej Rodzicielce.

      Matka Zbawiciela w porządku łaski jest również naszą Matką i w związku z tym pragnie uczestniczyć po macierzyńsku we wszystkim, co złoży się na nadchodzący czas. Przez Nią otrzymują dar Bożego błogosławieństwa wszystkie ludy ziemi. Dziękując Bogu za dar Bożej i naszej Matki, prośmy Ją o wstawiennictwo, abyśmy dany nam czas umieli wykorzystać dla dobra dusz naszych.

Czytaj więcej...

Uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa: 28 XII 2014 – 4 I 2015 r.

            Liturgia dzisiejsza kieruje nasz wzrok na Świętą Rodzinę z Nazaretu. Pomimo różnych trudności, z którymi się borykali, św. Józef i Maryja w związku z przyjściem na świat Jezusa pozostali otwarci na Boże działanie w swoim życiu, odpowiadając całym swoim życiem na Boże zaproszenie do zawierzenia Bogu. Dlatego też Święta Rodzina jest nas przykładem i wzorem, z którego mamy czerpać inspiracje do pokonywania codziennych trudności.

            Modlitwą obejmujemy wszystkie rodziny i małżeństwa, szczególnie te, które w tym roku obchodziły Jubileusze małżeństwa.

Czytaj więcej...

4 niedziela adwentu: 21 – 28 XII 2014 r.

        W ostatnią niedzielę Adwentu liturgia przypomina nam, że Maryja stała się Matką Syna Bożego dlatego, ponieważ zrobiła miejsce Bogu, zawierzyła obietnicy, przyjęła Jego łaskę. Prośmy Matkę Najświętszą, by przyniosła Jezusa także do naszych domów, do naszego Betlejem.

       Prośmy o dobrą i owocną spowiedź św. dla wszystkich parafian.

Czytaj więcej...

3 niedziela adwentu: 14 - 21 XII 2014 r.

Dzisiejsza niedziela adwentu nazywana jest w Kościele niedzielą radości. Kościół zachęca nas do radości, gdyż obiecany Zbawiciel przyjdzie, aby pozostać z nami na zawsze. Niech w radosnym oczekiwaniu towarzyszy nam Gwiazda Zaranna – Maryja, która jako pierwsza z ludzi doświadczyła radości przyjścia na świat Mesjasza. 

Czytaj więcej...

2 niedziela adwentu: 7 – 14 XII 2014 r.

Adwent jest szczególnym czasem przygotowania na spotkanie z Panem Jezusem. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy wołanie Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki”. Nie wiemy, kiedy Pan przybędzie, ale jesteśmy wezwani do nawrócenia i radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa.

Dziś po Komunii św. wysłuchamy świadectwa nawróconej aktorki Patrycji Hurlak.

Czytaj więcej...

W drugim dniu świąt będzie dyspensa

Mięsne dania w świąteczny piątek będzie można jeść, bo postu nie będzie. Na drugi dzień świąt udzielono dyspensy.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje