14 niedziela zwykła: 6 - 13 VII 2014 r.

Pan Jezus gromadzi na liturgii nas – grzesznych, słabych i wątpiących. On wie, co jest dla nas trudne, co jest naszym ciężarem. Zachęca, aby do Niego przyjść i oddać Mu nasze troski oraz słabości. On może nas umocnić, pocieszyć i wlać pokój w nasze serca. Prośmy o to w czasie Eucharystii i podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

Czytaj więcej...

Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła 29 VI - 6 VII

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła jest dla nas doskonałą okazją do przypomnienia sobie, że nasza wiara opiera się na wierze i świadectwie uczniów Pana Jezusa. Niech to spotkanie na Eucharystii stanie się dla nas okazją do dziękczynienia za dar wiary, jaki otrzymaliśmy, i prośby o łaskę umocnienia w nas tej wiary w obliczu różnych przeciwności, jakie nas spotykają.

Polecamy Bogu także wszystkich solenizantów dnia dzisiejszego, zwłaszcza naszego ks. Pawła. Ofiary zebrane na tacę (tzw. Świętopietrze) są przeznaczone na potrzeby Stolicy Apostolskiej

Czytaj więcej...

12 niedziela zwykła: 22 – 29 VI 2014 r.

Każda niedziela jest dla nas okazją do uporządkowania wartości, którymi kierujemy się w życiu. O tym, że najważniejszy ma być dla nas Pan Bóg, przypomina nam dziś sam Jezus, który mówi: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” Błagajmy w czasie mszy św., abyśmy chcieli każdego dnia liczyć się z Bogiem. Prośmy także o duchowe, wspólnotowe i eklezjalne owoce III Rodzinnego Festynu Parafialnego.

Czytaj więcej...

11 niedziela zwykła – Uroczystość Trójcy Świętej: 15 – 22 VI 2014 r.

Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Wychwalamy Jedynego Boga, który jest wspólnotą Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Oddajemy cześć tajemnicy, która przewyższa nasz rozum i przenika nasze serca.  Uczmy się pokornego zaufania Bogu, który jest miłością i chce nam dać udział w swojej miłości.

Czytaj więcej...

Apel Biskupa Tarnowskiego

Apel o pomoc mieszkańcom Bałkanów!

Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry!

W połowie maja z niepokojem śledziliśmy doniesienia o ulewnych deszczach zagrażających szczególnie południowej Polsce. Dzięki Bogu jednak nie odnotowano bardzo poważnych strat. W tym samym czasie katastrofalna powódź nawiedziła Bałkany.

Czytaj więcej...

8 niedziela wielkanocna – Zesłanie Ducha Świętego: 8 - 15 VI 2014 r.

Zesłanie Ducha Świętego jest spełnieniem obietnic, jakie Pan Jezus zostawił swoim uczniom. Duch Święty działa nieustannie także w naszych sercach. Dzisiejsza uroczystość jest doskonałą okazją, abyśmy przypomnieli sobie o darach Ducha Świętego, które otrzymaliśmy podczas bierzmowania. Prośmy dzisiaj o to, abyśmy zawsze umieli je wykorzystać w naszym codziennym życiu. 

Obejmujemy modlitwą poszkodowanych w powodzi mieszkańców Bałkanów i wszystkich wspierających ich materialnie.

Czytaj więcej...

7 niedziela wielkanocna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

      Dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Jezus opuszcza uczniów i wraca do swego Ojca w niebie. Zapewnia jednak, że będzie z nimi na inny sposób, aż do skończenia świata. Sprawujemy właśnie Eucharystię, podczas której przychodzi do nas Pan i pod postaciami eucharystycznymi wciąż pozostaje obecny pośród nas. Umocnieni dzisiejszym spotkaniem z Nim w Jego słowie i w Komunii św., odważnie głośmy tę Radosną Nowinę innym – zgodnie z nakazem Jezusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (…). Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”.

     Dziś Dzień Dziecka. Obejmujemy wszystkie dzieci naszą modlitwą i życzliwością.

Czytaj więcej...

6 niedziela wielkanocna: 25 V – 1 VI 2014 r.

Pełna nadziei ewangeliczna obietnica Chrystusa: „Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was” – realizuje się w każdej Eucharystii. On przychodzi do nas pod osłoną znaków uchwytnych naszymi zmysłami. Choć nie widzimy Go oczyma, dostrzegamy poprzez wiarę. Dzięki Niemu bowiem żyjemy, czerpiąc moc z eucharystycznego spotkania. Duch Święty, Pocieszyciel posłany przez Boga Ojca i Syna Bożego, uzdolnia nas do tego światłem łaski. Człowiek z powodu jednak swojej słabości nie zawsze pozostaje otwarty na Jego działanie. Przeprośmy więc Boga za zaniedbanie natchnień Ducha Świętego w naszym życiu.

            Obejmijmy modlitwą diakonów przygotowujących się do święceń kapłańskich, które przyjmą w sobotę 31 maja, wśród nich dk. Romana Marka, który u nas miał praktykę duszpasterską.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje