3 niedziela Wielkiego Postu: 23 – 30 III 2014 r.

            Eucharystia to najpiękniejsza modlitwa Kościoła. Przede wszystkim jest to modlitwa dziękczynienia i uwielbienia za wielkie rzeczy, które nieustannie Pan dla nas czyni. Uczestnicząc w niej dajemy świadectwo, że Bóg jest naszym Panem, źródłem mocy i mądrości, której tak bardzo nam potrzeba do dobrego życia.

Czytaj więcej...

2 niedziela Wielkiego Postu: 16 – 23 III 2014 r.

Dzisiejsza liturgia słowa prowadzi nas na Górę Tabor, gdzie Jezus podczas modlitwy przemienia się, potwierdzając, iż jest prawdziwym Bogiem.

Niech dzisiejsza Eucharystia będzie umocnieniem naszej modlitwy. Niech Pan daje nam siłę do codziennej wiernej i ufnej modlitwy. Nade wszystko prośmy, aby Pan umacniał nas w najpiękniejszej modlitwie Kościoła, jaką jest każda Eucharystia. Otwórzmy swoje serca i umysły na przemieniającą moc Boga.

            Składka dzisiejsza przeznaczona jest na pokrycie kosztów ogrzewania kościoła i częściowo domu parafialnego. Prosimy o ofiarność na ten cel.

Czytaj więcej...

1 niedziela Wielkiego Postu: 9 – 16 III 2014 r.

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy w Kościele Wielki Post. Nasze głowy zostały posypane popiołem na znak nawrócenia i pokuty oraz wewnętrznej gotowości do przemiany serca i prostowania krętych życiowych dróg. Z Najświętszej Eucharystii chcemy zaczerpnąć sił do pracy nad sobą, do przezwyciężania pokus oraz do umocnienia w chwilach doświadczeń. Trwając na modlitwie, podejmijmy także wielkopostne postanowienia, które staną się dla nas wsparciem w zmaganiach ze Złym.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje