Uroczystość Świętej Rodziny - 30 grudnia 2018

     Obchodzimy dziś Święto Najświętszej Rodziny. Przed nami stają osoby Jezusa, Maryi i Józefa. Pragniemy na ich wzór budować nasze życie rodzinne, podejmując radości i trudy codziennego dnia. Od tej rodziny chcemy także uczyć się religijnego przeżywania świąt w rodzinnej atmosferze. Pójdźmy więc do Betlejem jako do źródła niewyczerpanej mocy, niegasnącego światła. Pójdźmy po odrodzenie duchowe, po ogień miłości i po nadzieję.

     Obejmujemy szczególną modlitwą małżeństwa, które obchodzą w tym roku Jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa.

Czytaj więcej...

Boże Narodzenie: 25 grudnia 2018 r

         W różny sposób przemawiał Bóg do ludzi w ciągu wieków. Ostatecznie przemówił przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat dać nam życie wieczne.

Dziś, tak jak kiedyś w Betlejem, poprzez świętą liturgię przychodzi na nasze ołtarze i rodzi się w naszych sercach. Niech Jego Narodzenie umacnia w nas wiarę, pomnaża dobro, wnosi pokój i dodaje sił w codziennych staraniach o piękno chrześcijańskiego życia.

Czytaj więcej...

IV Niedziela Adwentu: 23-30 grudnia 2018 r.

W ostatnią niedzielę Adwentu liturgia przypomina nam, że Maryja stała się Matką Syna Bożego dlatego, ponieważ zrobiła miejsce Bogu, zawierzyła obietnicy i przyjęła Jego łaskę. Prośmy Matkę Najświętszą, by przyniosła Jezusa także do naszych domów, do naszego Betlejem. Przygotujmy miejsce dla Niego. 

Czytaj więcej...

III Niedziela Adwentu – GAUDETE: 16 – 23 XII 2018 r.

            Dzisiejsza niedziela adwentu nazywana jest w Kościele niedzielą radości. Kościół zachęca nas do radości, gdyż bliskie jest już przyjście Zbawiciela. Niech w radosnym oczekiwaniu towarzyszy nam Gwiazda Zaranna – Maryja, która jako pierwsza z ludzi doświadczyła radości przyjścia na świat Mesjasza.

            Dziś przypada 10 rocznica śmierci śp. † ks. prał Józefa Strugały. Polecajmy go Bożemu miłosierdzi w naszych modlitwach.

Czytaj więcej...

II Niedziela Adwentu 9-16 grudnia 2018 r.

W Adwencie wiele razy pojawia się wezwanie do nawrócenia. Przypomni je nam również dzisiaj św. Jan Chrzciciel. Celem jego misji było głoszenie, że Bóg przychodzi do każdego i oczekuje, że Go przyjmiemy i uznamy za Pana i Odkupiciela.

Prośmy gorąco Ducha Świętego, by nas prowadził do szczerego uznania, że Jezus jest Panem i nic nie może być ważniejsze od Niego. Niech nam pomoże prawdziwie uznać prymat Boga w naszych rodzinach. 

Składka dzisiejsza na tacę i w kopertach jako inwestycyjna. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

Czytaj więcej...

I Niedziela Adwentu - 2 - 8 grudnia 2018 r.

Rozpoczynamy dziś Adwent jako czas oczekiwania i przygotowania do Świat Bożego Narodzenia. Również całe nasze życie jest adwentem, czyli przygotowaniem na przyjście Chrystusa.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi do nas: „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie”. Warto o tym pamiętać wśród naszych codziennych spraw i obowiązków. Nie zapominajmy, że nasze serce również wymaga przygotowania.

Czytaj więcej...

XXXIV Niedziela Zwykła - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 25 listopada - 2 grudnia 2018 r.

Przeżywamy dzisiaj uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jezus chce królować w naszym życiu, aby nam pokazywać najlepszą drogę do królestwa niebieskiego.

          Dzisiejsza uroczystość jest także patronalnym świętem Akcji Katolickiej i Liturgicznej Służby Ołtarza. Dziękujemy za wszystko, co członkowie Akcji czynią na rzecz naszej parafii, a ministrantom, lektorom i kantorom za ich posługę przy ołtarzu.

Czytaj więcej...

XXXIII Niedziela Zwykła - 18 - 24 listopada 2018 r.

Wraz z całym Kościołem przeżywamy dzisiaj II Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek zachęca nas do „spojrzenia w tym dniu na wszystkich, którzy wyciągają ręce wołając o pomoc i przyzywając naszej solidarności”. Niech udział w tej Eucharystii otworzy oczy naszej duszy na potrzeby i cierpienia braci.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje