Zesłanie Ducha Świętego /4 - 11 VI 2017 r./

Obchodzimy dziś Zesłanie Ducha Świętego. Wraz z całym Kościołem wołamy o moc i dary Ducha Świętego, aby odnawiał oblicze naszej ziemi i nas samych oraz napełniał nas mądrością, światłem i radością życia.

Łączymy się duchowo z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie, gdzie dokona się dzisiaj koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej.

Prosimy również o szczęśliwą podróż i pobyt na „Zielonej szkole” dla dzieci klas III wraz z wychowawcami.

Czytaj więcej...

7 NIEDZIELA WIELKANOCNA: WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA: 28 V – 4 VI 2017 r.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa kieruje naszą uwagę na niebieską ojczyznę. Pan Jezus przed rozstaniem z Apostołami polecił im głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Dzisiaj Chrystus posyła także nas, swoich uczniów, abyśmy głosili Ewangelię współczesnemu światu i przez to byli Jego misjonarzami.

Dzisiaj przypada 7 r. śmierci śp. † Ks. Artura Babika. Polecajmy Go Bożemu Miłosierdziu w naszych modlitwach.

Czytaj więcej...

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA: 21 – 28 V 2017 r.

Chrystus dziś mówi, że nie zostawi nas sierotami. Oczekujemy na Pocieszyciela, na Ducha Świętego. Nie widzimy rzeczywistości, w którą wierzymy, ale istnieje naprawdę. Wyrazem, naszej wiary jest zachowanie przykazań otrzymanych od Boga.

Modlitwą obejmujemy wszystkich darczyńców i ofiarodawców naszej parafii.

Składka dzisiejsza na tacę i w kopertach - jako inwestycyjna - przeznaczona jest na prowadzone prace przy elewacji zabytkowej plebanii. Bóg zapłać za każdy dar serca.

Czytaj więcej...

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA /14 – 21 V 2017 r./

"Niech się nie trwoży serce wasze” – mówi do nas Jezus. Jeżeli są w naszych sercach obawy i niepokoje, możemy oddać je Bogu. Jezus nie zostawia nas samych. Kiedy na Nim oprzemy nasze życie, kiedy Mu zaufamy, poprowadzi nas najlepszą dla nas drogą do zbawienia.

Obejmijmy naszą modlitwą dzieci klas III przeżywających dziś rocznicę I Komunii św. i ich rodziny, a także więźniów, którzy dziś przyjmą sakrament bierzmowania.

Czytaj więcej...

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA – Jezusa Dobrego Pasterza : 7 - 14 V 2017

Chrystus staje dziś przed nami jako Dobry Pasterz. Ukazuje nam, jak bardzo Mu na nas zależy, nawet wtedy, gdy upadamy, zmęczeni ciężarem życia. Jednocześnie chce nas zachęcić do tego, abyśmy sami umieli kochać szczerze. Taką miłością żyjemy wtedy, gdy potrafimy drugiemu człowiekowi oddać siebie, swój czas, cierpliwość, dobre słowo.

Dzisiaj naszą modlitwą i składanymi na tacę ofiarami wspieramy Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.

Czytaj więcej...

Uroczystość NMP Królowej Polski 3 V 2017

Dzisiejsze Święto Matki Bożej Królowej Polski ma wyjątkowy charakter, gdyż łączy w sobie zarówno wymiar religijny, jak i narodowo-patriotyczny.

Oddając cześć Maryi – Królowej naszego Narodu, wspominamy także 226 Rocznicę uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Módlmy się o opiekę Maryi nad naszą Ojczyzną i Ziemią Wiśnicką oraz pomyślność dla jej wszystkich mieszkańców. 

Kazania dzisiaj głosi ks. prof. Marek Kluz – Prodziekan Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie.

Czytaj więcej...

3 NIEDZIELA WIELKANOCNA – Odpust ku czci św. Józefa: 30 IV - 7 V 2017

Przeżywamy dziś odpust ku czci św. Józefa rzemieślnika, który jest patronem ludzi pracy. Modlitwą ogarniamy nasze rodziny i naszą parafię oraz wszystkich pracujących, także poza granicami kraju.

Kazania odpustowe głosi dzisiaj O. Jerzy Kielech z Bachledówki k/Zakopanego - ze Zgromadzenia OO. Paulinów, którego witamy w naszej wspólnocie.

Składka dzisiejsza przeznaczona jest na ogrzewanie kościoła i częściowo domu parafialnego. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

Czytaj więcej...

2 NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO: 23 – 30 IV 2017

Dzisiejsza II Niedziela Wielkanocna, z ustanowienia św. Jana Pawła II, jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Uwielbiamy nieskończone Boże miłosierdzie, a jednocześnie sami również rozwijajmy „wyobraźnię miłosierdzia”.

Obejmujemy modlitwą wszystkich wspierających dzieła miłosierdzia w naszej parafii oraz „Caritas parafialną” i „Szkolne Koło Caritas”. Składka dzisiejsza przeznaczona jest na założone dywaniki w ławkach.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje