XXXII Niedziela Zwykła - 11-18 listopada 2018 r.

Dzisiaj nasza Ojczyzna przeżywa 100 – lecie odzyskania Niepodległości. W czasie tej Mszy św. chcemy dobremu Bogu dziękować za uzyskaną wolność. Modlić się za tych, którzy za nią oddawali życie. Równocześnie chcemy prosić o dalszy rozwój naszej Ojczyzny we wszystkich jej wymiarach, a szczególnie w wymiarze duchowym, by zawsze była wierna Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi.

Składka dzisiejsza w kopertach i na tacę przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z pracami przy wzmocnieniu fundamentów kościoła – etap I. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

Czytaj więcej...

XXXI Niedziela Zwykła 4-11 listopada 2018 r.

Pan Jezus odpowiadając na pytanie, które z przykazań jest największe, mówi o przykazaniu miłości. Przykazanie miłowania Pana Boga całym sobą, czyli we wszystkich strefach naszego życia i miłowanie drugiego człowieka jak siebie samego, jest bardzo konkretne. Wyraża się miedzy innymi w codziennej modlitwie i dobrych czynach, choćby drobnych gestach.

Czytaj więcej...

Uroczystość Wszystkich Świętych 1 XI 2018

         Obchodzona dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem pełnym radości i nadziei. Wspominamy bowiem tych, którzy przez swoją miłość do Pana Boga i ludzi oraz heroizm wiary przebywają teraz w niebie i wstawiają się za nami.

         Osiem błogosławieństw z Kazania na Górze ukazuje dokładnie drogę dla każdego z nas. Módlmy się, abyśmy idąc tą drogą w ziemskim życiu, dołączyli do tych, którzy już osiągnęli cel swego życia i cieszą oglądaniem Boga twarzą w twarz.

 

Czytaj więcej...

XXX niedziela zwykła – Rocznica Poświęcenia Kościoła 28 X – 4 XI 2018 r.

Zgromadzeni w naszej świątyni parafialnej, która jest Bożym i naszym domem przeżywamy dziś rocznicę jej po­święcenia. Jest to okazja, aby wspólnie podziękować Bogu za Jego obecność pośród nas oraz wspomnieć przed Nim tych, którzy kiedyś tę świątynię ufundowali, wybudowali i wyposażyli i wszystkich, którzy dzisiaj troszczą się o nią. Dzię­kując za dar świątyni, uświadamiamy sobie równocześnie odpo­wiedzialność, jaka spoczywa na nas, abyśmy o ten kościół para­fialny nadal dbali i ubogacali go nie tylko materialnie, ale również duchowo - naszą częstą obecnością, wspólną modlitwą, a przede wszystkim stałą troską o świątynie naszych dusz.

 

Czytaj więcej...

XXIX NIedziela Zwykła 21-28 października 2018 r.

Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Modlimy się w intencji misji oraz misjonarzy zakonnych i świeckich, a także za zmarłych misjonarzy, wśród nich naszego Rodaka ks. Prałata Stanisława Łacnego.  

Prosimy Pana Boga, aby mogli oni skutecznie nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Pana Boga nie poznały.

Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

Witamy w naszej wspólnocie ks. Marka Kościółka, Misjonarza ze Zgromadzenia Księży Werbistów, który pracował w Papui - Nowej Gwinei i głosi dziś kazania.

 

Czytaj więcej...

XXVIII niedziela zwykła 14 – 20 X 2018 r.

„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne”? – pytanie zadane Jezusowi w dzisiejszej Ewangelii również i my możemy postawić podczas Mszy św. Po raz kolejny usłyszymy, że za naszą deklaracją wiary powinny iść konkretne czyny. Jezus zachęca do pójścia za Nim. On patrzy na nas z miłością. I nie zostawia nas samych na naszej drodze do Królestwa Bożego.

            Składka dzisiejsza na tacę i w kopertach, jako inwestycyjna na prace przy wzmocnieniu fundamentów kościoła - etap I. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

Obejmujemy naszą modlitwą wszystkich nauczycieli, wychowawców i katechetów oraz wspierających dzieła duszpasterskie, charytatywne i gospodarcze w naszej parafii.

Czytaj więcej...

XXVII Niedziela Zwykła 7-14 października 2018 r.

             Pan Bóg nie chciał, żeby człowiek był sam. Dał nam siebie nawzajem, abyśmy wypełniając przykazanie miłości, żyli w Bożej obecności – nawet wtedy, kiedy widzimy wady innych, albo gdy czyjeś zachowanie nas denerwuje. Eucharystia jest tym szczególnym czasem, kiedy możemy prosić dobrego Boga o przebaczenie przewinień względem innych i o umocnienie naszej miłości wzajemnej.

Czytaj więcej...

XXVI niedziela zwykła /synodalna/: 30 IX – 7 X 2018 r.

Wychowanie jest sztuką uczenia jak dokonywać właściwych wyborów. Jezus zaprasza nas dzisiaj do tego, byśmy unikali zła i umieli zerwać z tym, co nie służy naszemu zbawieniu. W naszym cyklu niedziel synodalnych zatrzymujemy się dzisiaj nad problemem wychowywania w rodzinie. Dlatego na początku tej Mszy św. polećmy Bogu dzieci i młodzież, które kształtujemy i wychowujemy, albo wspomnijmy z wdzięcznością tych, którzy nas przygotowali do dorosłego życia. Prośmy także o umiejętność wyboru tego, co służy dobru naszych rodzin oraz zbawieniu nas wszystkich.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje