33 niedziela zwykła 19 -26 XI 2017 r.

Wraz z całym Kościołem przeżywamy dzisiaj I Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek zachęca nas „do spojrzenia w tym dniu na wszystkich, którzy wyciągają ręce wołając o pomoc i przyzywając naszej solidarności”. Niech udział w tej Eucharystii otworzy oczy naszej duszy „na potrzeby i cierpienia braci”.

Ofiary dzisiaj zebrane na tacę są przeznaczone na Kościół w krajach prześladowanych za wiarę.

Czytaj więcej...

REKOLEKCJE DLA KOBIET „KOBIETA- KRÓLEWSKI PROJEKT”

Zapraszam do uczestnictwa w rekolekcjach dla kobiet „Kobieta - Królewski Projekt” prowadzonych przez Sylwię Wilk, które odbędą się w domu parafialnym w Nowym Wiśniczu przy ul. Ks. Białki 1, w dniach 1-3 grudnia 2017 r. 

Informacje na temat pracy ewangelizacyjnej Sylwii i jej męża Witka znajdują się na stronie fundacji „za Nim”, której są współtwórcami: https://fundacjazanim.pl/ (od 6 listopada Witek Wilk prowadzi Seminarium Odnowy Wiary w parafii św. Pawła Apostoła w Bochni).

Rekolekcje rozpoczną się w piątek o 18 wieczorem, sobota w całości przeznaczona jest na: konferencje, pracę w małych grupach, Mszę świętą i adorację Najświętszego Sakramentu. W niedzielę zakończenie około 14-15 obiadem. Zapewnione jest wyżywienie bez śniadań przez cały czas trwania rekolekcji. Nocleg nie jest zapewniony.

Czytaj więcej...

32 niedziela zwykła 12 – 19 XI 2017 r.

Nie wiemy, kiedy Pan Bóg nas do siebie wezwie. W tym czasie oczekiwania warto zadbać o oliwę w swej lampie, jak w przypadku pięciu panien roztropnych, o których usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Bierność w życiu duchowym może doprowadzić do tego, że kiedyś usłyszymy słowa Jezusa skierowane do nas: „Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”. Niech nasze uczestnictwo we Mszy św. będzie pełne wewnętrznego skupienia i rozmodlenia, ukierunkowane na obecnego wśród nas Pana Boga.

Przeżywając dziś Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym, módlmy się za tych wszystkich chrześcijan, którzy cierpią prześladowanie z powodu przynależności do Chrystusa.

Składka dzisiejsza w kopertach i na tacę jako inwestycyjna. Bóg zapłać za składane ofiary.

Czytaj więcej...

31 niedziela zwykła 5 – 12 XI 2017 r.

Św. Paweł zwraca dzisiaj uwagę, aby słowa Bożego nie przyjmować jak słowa ludzkiego, ale „Jako słowo Boga, który działa w was, wierzących”. Nawet jeśli gorszy nas czyjeś zachowanie, nie powinno to przekreślać głoszonego przez te osobę słowa Bożego. To słowo, przyjęte z wiarą, będzie wydawać owoce w naszym życiu.

Czytaj więcej...

Uroczystość Wszystkich Świętych 1 XI 2017 r.

Gromadzi nas dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. Przypominamy sobie dzisiaj prawdę o świętych obcowaniu i wspominamy ludzi, którzy odeszli już po nagrodę do Boga, pozostawiając po sobie szlachetny i wspaniały przykład wytrwałego dążenia do świętości realizowanej w trudzie i pocie dnia codziennego. Zabiegani i zapracowani nie zawsze pamiętamy o celu naszego życia, jakim jest dążenie do świętości, aby kiedyś w wieczności móc cieszyć się oglądaniem Boga twarzą w twarz i towarzystwem wszystkich świętych.

Czytaj więcej...

30 niedziela zwykła – Rocznica Poświęcenia Kościoła 29 X – 5 XI 2017 r.

Zgromadzeni w naszej świątyni parafialnej, która jest Bożym i naszym domem przeżywamy dziś rocznicę jej po­święcenia. Jest to okazja, aby wspólnie podziękować Bogu za Jego obecność pośród nas oraz wspomnieć przed Nim tych, którzy kiedyś tę świątynię ufundowali, wybudowali i wyposażyli i wszystkich, którzy dzisiaj troszczą się o nią. Dzię­kując za dar świątyni, uświadamiamy sobie równocześnie odpo­wiedzialność, jaka spoczywa na nas, abyśmy o ten kościół para­fialny nadal dbali i ubogacali go nie tylko materialnie, ale również duchowo - naszą częstą obecnością, wspólną modlitwą, a przede wszystkim stałą troską o świątynie naszych dusz.

Czytaj więcej...

29 niedziela zwykła 22 - 29 X 2017 r.

Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Pana Boga, aby mogli oni skutecznie nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Pana Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne.

Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

Witamy w naszej wspólnocie ks. Marka Kościółka, Misjonarza ze Zgromadzenia Księży Werbistów, który pracował w Papui - Nowej Gwinei i głosi dziś kazania.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje