28 niedziela zwykła 15 - 22 X 2017 r.

W dzisiejsze Ewangelii usłyszymy przypowieść o uczcie. Król wzywa zaproszonych „Przyjdźcie na ucztę!”. Oni jednak to zlekceważyli. Również nam Bóg daje zapowiedź uczty: niczego nam nie braknie, a On zaspokoi nasze potrzeby. Mimo to i my wynajdujemy różne wymówki – bo praca, bo internet, bo telewizja, bo brak czasu itd. Bóg kieruje swoje zaproszenie do nas każdego dnia. Obyśmy odpowiadali Bogu na Jego miłość naszym zwróceniem serca ku Niemu, modlitwą i czynienie dobra.

Czytaj więcej...

Zespół „OREMUS” laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Maryjnej w Bochni 2017

W dniach 30 IX – 1 X 2017r. w Bochni odbywał się jubileuszowy, bo XXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Maryjnej „Ad Gloriam Deiparae”. Z przyjemnością informujemy, że niezwykle udany debiut na festiwalowej scenie zaliczył nasz parafialny zespół „OREMUS” zdobywając II miejsce w kategorii zespołów młodzieżowych.

W skład zespołu weszli:

Szymon Frankowicz – klawisze, Jakub Adamczyk – skrzypce, Daria Andrukowicz, Oliwia Górka – gitara akustyczna, Weronika Całka – cajon, Martyna Dymura, Robert Olchawa – wokal.

Czytaj więcej...

27 niedziela zwykła /8 – 15 X 2017 r./

„Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego” – te słowa psalmu przypominają nam, że kiedy idziemy za Jezusem, nie braknie nam niczego, w celu osiągnięcia zbawienia. Przeżywając Dzień Papieski, naśladujmy św. Jana Pawła II w zawierzeniu Jezusowi i Jego Matce, Maryi.

 Składka na tacę i w kopertach jako inwestycyjna. Bóg zapłać za każda ofiarę.

 Witamy w naszej wspólnocie ks. Romana Grądalskiego ze Zgromadzenia Księży Saletynów, który dziś głosi kazania fatimskie przygotowujące nas do poświęcenia figury Matki Bożej Fatimskiej oraz 100 - lecia ostatniego objawienia fatimskiego.

Czytaj więcej...

26 niedziela zwykła /1 – 8 X 2017 r./

Uważanie się za chrześcijanina nie zapewnia nam automatycznie zbawienia. Potrzeba nawrócenia, głębokiej przemiany serca. Nie wystarczy mówić, że wierzy się w Pana Boga, jeśli to nie przekłada się na codzienne życie. Dzisiejsza Ewangelia mówi o dwóch synach, którzy w różny sposób reagują na polecenie ojca. Która z tych postaw jest bliższa mojego odniesienia się do Pana Boga?

Czytaj więcej...

25 niedziela zwykła /24 IX – 1 X 2017 r./

Życie wieczne jest nagrodą za pracę w winnicy Pańskiej, niezależnie od tego, kiedy zostaliśmy do niej zaproszeni. Przeżywając kolejną niedzielę synodalną chcemy rozważyć, na czym polega pobożność maryjna i jak może nam pomóc w osiągnięciu życia wiecznego.

Czytaj więcej...

24 niedziela zwykła /17 - 24 IX 2017 r./

Dzisiaj usłyszymy o bardzo ważnym aspekcie miłości, jakim jest przebaczenie. Chrystus przypomina, że jeśli z serca nie wybaczymy osobie, która nas skrzywdziła, to i nam Pan Bóg nie wybaczy. Oddajmy w czasie tej Mszy św. wszystkie te osoby i te sytuacje, które nam ciążą. Oby Ten, który okazuje łaskę miłosierdzia, uczynił nasze serca wolnymi.

Dzisiejsza niedziela w szczególny sposób w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia umiejętnie korzystało z nich nasze młode pokolenie.

Czytaj więcej...

23 niedziela zwykła /10 - 17 IX 2017 r./

Szczególnym uczynkiem miłości wobec bliźnich jest upomnienie braterskie. Chrystus wzywa swych wyznawców, by upominali błądzących. Prorocy Starego Testamentu upominali swój naród, broniąc prawdziwego kultu i wierności Jedynemu Bogu. My także mamy upominać innych, ale z miłością i życzliwością, a ci, którzy nas upominają, wyświadczają nam wielką przysługę.

Składka dzisiejsza na tacę i w kopertach jako inwestycyjna. Bóg zapłać za składane ofiary.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje