XXV niedziela zwykła: 23 - 30 IX 2018 r.

            Wobec tajemnicy Eucharystii jesteśmy zawsze jak dzieci. Ufamy nie naszym zmysłom czy intelektowi, ale Bogu, naszemu Ojcu. Dziecko łatwo jest zranić. Pokażmy na tej Mszy Świętej Jezusowi, niebieskiemu lekarzowi, wszystkie rany, jakie odnieśliśmy na skutek ludzkiej słabości, zwłaszcza zazdrości i pychy. I przepraszajmy Pana za to, że również my raniliśmy w ten sposób bliźnich.

            Obejmujemy naszą modlitwą chorego Łukasza, prosząc o łaskę zdrowia dla niego, a także polecamy Bożej dobroci wszystkich ofiarodawców i naszą Caritas parafialną.

Czytaj więcej...

XXVI niedziela zwykła - 30 IX – 7 X 2018 r.

          Wychowanie jest sztuką uczenia jak dokonywać właściwych wyborów. Jezus zaprasza nas dzisiaj do tego, byśmy unikali zła i umieli zerwać z tym, co nie służy naszemu zbawieniu. W naszym cyklu niedziel synodalnych zatrzymujemy się dzisiaj nad problemem wychowywania w rodzinie. Dlatego na początku tej Mszy św. polećmy Bogu dzieci i młodzież, które kształtujemy i wychowujemy, albo wspomnijmy z wdzięcznością tych, którzy nas przygotowali do dorosłego życia. Prośmy także o umiejętność wyboru tego, co służy dobru naszych rodzin oraz zbawieniu nas wszystkich.

Czytaj więcej...

XXV Niedziela Zwykła - 23-29 września 2108r.

       Wobec tajemnicy Eucharystii jesteśmy zawsze jak dzieci. Ufamy nie naszym zmysłom czy intelektowi, ale Bogu, naszemu Ojcu. Dziecko łatwo jest zranić. Pokażmy na tej Mszy Świętej Jezusowi, niebieskiemu lekarzowi, wszystkie rany, jakie odnieśliśmy na skutek ludzkiej słabości, zwłaszcza zazdrości i pychy. I przepraszajmy Pana za to, że również my raniliśmy w ten sposób bliźnich.

         Obejmujemy naszą modlitwą chorego Łukasza, prosząc o łaskę zdrowia dla niego, a także polecamy Bożej dobroci wszystkich ofiarodawców i naszą Caritas parafialną.

Czytaj więcej...

XXIV niedziela zwykła: 16 – 23 IX 2018 r.

            Pan Jezus zadaje dziś pytanie, które jest skierowane do każdego z nas: „Za kogo Mnie uważacie?” kim tak naprawdę jest dla nas Jezus? Czy jest dla nas kimś ważnym? Na ile jest obecny w naszej codzienności? Jak często zwracamy się do Niego? Możemy powiedzieć, że wierzymy, ale to nasze czyny pokazują, jaka jest nasza wiara.

       Dzisiaj również Dzień Środków Społecznego Przekazu. Prośmy, aby współczesne media służy przekazywaniu prawdy i budowały jedność w społeczeństwie.

Czytaj więcej...

XXIII niedziela zwykła: 9 - 16 IX 2018 r.

            Uzdrowienie głuchoniemego jest przykładem, jak Boże działanie przemienia człowieka i otwiera go na nowe życie. Chrystus wciąż pragnie każdego z nas uzdrawiać i obdarzać swą łaską. Otwórzmy się na Boże działanie w nas.

            Składka dzisiejsza na tacę i w kopertach jest składką inwestycyjną. Bóg zapłać za składane ofiary.

W dniu dzisiejszym kazania głosi o. Józef Mizera, kapucyn z Kielc, którego witamy w naszej wspólnocie. Na placu kościelnym zbiórka do puszek na budowę kościoła i klasztoru OO. Kapucynów w Kielcach.

Czytaj więcej...

XXII Niedziela Zwykła: 2 – 9 IX 2018 r.

            Dla nas, chrześcijan, ważne jest, aby życie było oparte na prawdzie. Tego uczy nas Jezus. Nie może być rozdźwięku między tym, co wyznajemy, a tym, jak postępujemy. Naszą drogą jest miłość potwierdzona czynem. Niech udział we Mszy św. umocni nas w czynieniu dobra.

            Dziś wysłuchamy również Listu pasterskiego o roli wychowawcy w rozeznawaniu powołania. Módlmy się o nowe i święte powołania do służby Bożej oraz w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli, katechetów i wychowawców - rozpoczynających jutro nowy rok szkolny i katechetyczny.

Czytaj więcej...

XXI niedziela zwykła - NMP Częstochowskiej: 26 VIII – 2 IX 2018 r.

            Obchodzimy dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Maryja niezmiennie wskazuje na Jezusa, o czym również usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Zaprośmy Ją do naszej codzienności, gdzie wśród wielu problemów i licznych spraw zdarza się nam zapominać o tym, co najważniejsze. Ona pomoże zachować właściwy kierunek w naszym życiu, pokazując nam Boga.

            Dzisiejsza niedziela jest również Niedzielą Synodalną. Prośmy, aby w naszych rodzinach dokonywał się autentyczny przekaz żywej wiary w Boga.

Czytaj więcej...

XX niedziela zwykła: 19 – 26 VIII 2018 r.

            Po raz kolejny usłyszymy słowa Pana Jezusa, który mówi o sobie, że jest chlebem żywym. Tak jak dla Żydów , tak i dla wielu współczesnych ta nauka jest trudna do zrozumienia i przyjęcia. A mimo to Chrystus Pan zachęca nas, żeby spożywać Jego Ciało, mówiąc, że kto tak czyni, ten „trwa we Mnie, a Ja w nim”. Wyznajmy wiarę w obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina, które przyjmujemy do naszych serc. Niech wzrasta w nas pragnienie komunii z Jezusem.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje