6 Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Palmowa 25 III – 1 IV 2018 r.

Dzisiaj przeplata się radość z uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy z opisem Jego męki i śmierci. Naszym królem jest Jezus, co wyznajemy śpiewem trzymając w rękach palmy. Bądźmy przy Jezusie w chwilach chwały, ale i cierpienia. Ofiary składane dziś na tacę, jako jałmużna wielkopostna, są przeznaczone na Wyższe Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Czytaj więcej...

5 Niedziela Wielkiego Postu 18 -25 III 2018 r.

Jezus mówi dzisiaj do nas: „Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostaje samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon przeobfity”. Tak samo i nasze serca muszą się przemienić, abyśmy nie upatrywali największej wartości w dobrach tego świata, ale zwrócili się ku Bogu. Chodzi przecież o nasze zbawienie. Niech wyśpiewany dzisiaj refren psalmu „Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste” będzie wyrazem pragnienia naszego nawrócenia.

Prośmy o światło Ducha Świętego, dobre owoce rekolekcji parafialnych i spowiedź wielkanocną dla wszystkich parafian.

Składka dzisiejsza w kopertach i na tacę przeznaczona jest na ogrzewanie kościoła i częściowo Domu Parafialnego.

Czytaj więcej...

PLAN REKOLEKCJI SZKOLNYCH 2018 14 – 15 – 16 III 2018 r.

Środa: 14 marca 2018 r.

 

 

8.00 – 9.00      Nauka rekolekcyjna dla kl. VII, Gimnazjum i Liceum Plastycznego

 

9.30 – 10.30    Nauka rekolekcyjna dla Szkoły Podstawowej: kl. 0 – III oraz kl. 0 – IV Połom Duży

 

11.00 – 12.00 Nauka rekolekcyjna dla Szkoły Podstawowej IV, V, VI

Czytaj więcej...

4 Niedziela Wielkiego Postu 11 III – 18 III 2018 r.

Liturgia dzisiejszej niedzieli przypomina nam o miłości Boga, który chce, abyśmy dostąpili życia wiecznego. Dlatego Bóg ofiarował Swojego Syna Jezusa, aby nas zbawić. W połowie Wielkiego Postu warto zadać sobie pytanie o wiarę i miejsce Boga w naszym życiu.

Naszą modlitwą obejmujemy dzieci i młodzież, którzy w środę rozpoczynają rekolekcje szkolne.

Czytaj więcej...

Informacja Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Nowym Wiśniczu

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu informuje, iż w dniach 5-23 marca br. odbędą się zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych. Karty zapisu dostępne będą w sekretariacie przy ul. Szkolnej 1, w budynku przy ul. Kościelnej 2 oraz na stronie internetowej szkoły.

Rodzice proszeni są o składanie kart  w sekretariacie szkoły w godz. 7.00-15.00.

W Połomiu Dużym planowane jest otwarcie oddziału przedszkolnego dla 3 i 4-latków. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Szkoły oraz Kierownik Szkoły Filialnej.

3 Niedziela Wielkiego Postu 4 – 11 III 2018 r.

Św. Paweł dziś przypomina: „Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego”. Sensem naszego przyjścia na Mszę św. jest spotkanie z Jezusem, który za nas umarł i zmartwychwstał. Patrząc na Chrystusa ukrzyżowanego, zobaczmy tego, któremu nasz los nie jest obojętny. Jezus z miłosierdziem przyjmuje człowieka wyznającego swoje grzechy. Ulituje się także nad nami, gdy z ufnością i żalem przyznamy się do naszych win.

Czytaj więcej...

2 Niedziela Wielkiego Postu 25 II – 4 III 2018 r.

Wielki Post, który przeżywamy, jest dla nas wielkim wezwaniem do nawrócenia. Bóg chce naszego dobra i choć nie rozumiemy wszystkiego, co przydarza nam się w życiu, musimy pamiętać, że Jemu zależy na nas. Nawrócenie jest decyzją powrotu do kochającego Boga. W Ewangelii usłyszymy słowa Boga Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” Zaufajmy Jezusowi, a On nas poprowadzi.

Składka dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje