Uroczystość Objawienia Pańskiego: Trzech Króli /6 I 2018/

Uroczystość Objawienia Pańskiego, którą dzisiaj przeżywamy, prowadzi nas ku początkom naszej wiary. Kiedyś bowiem wszyscy - tak jak Mędrcy ze Wschodu - byliśmy poganami nieznającymi prawdziwego Boga i prawdziwej wiary. Ci jednak, kiedy spotkali Jezusa, uznali w Nim prawdziwego Króla i Zbawiciela.

Naśladujmy zatem postawę Mędrców, oddając hołd naszemu Zbawicielowi. Prośmy też Ducha Świętego, by odsłaniał przed nami prawdziwy obraz Boga.

Składka dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby misji i misjonarzy.

Czytaj więcej...

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok /1 I 2018 r./

Z wiarą i nadzieją rozpoczynamy nowy rok kalendarzowy. U jego progu zwracamy się do Boga, który jest Panem czasów, prosząc o Jego światło i potrzebne łaski, byśmy dar czasu mądrze i odpowiedzialnie wykorzystali. Wraz z całym Kościołem kierujemy nasz wzrok w stronę Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Jej zawierzamy nasze plany i nadzieje. Prośmy Maryję, Służebnicę Pańską, by nas uczyła, że mamy służyć Bogu nie z przymusu, ale jako Jego dzieci umiłowane i kochające.

Czytaj więcej...

Uroczystość Świętej Rodziny i zakończenie Starego Roku /26 XII 2017 – 7 I 2018 /

W dzisiejszą niedzielę wpatrujemy się w Najświętszą Rodzinę z Nazaretu. To w niej Jezus, otoczony miłością, „czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” Podczas tej Eucharystii pragniemy modlić się za nasze rodziny. Prośmy, aby stawały się one miejscem odkrywania miłości samego Boga, który poprzez sakrament umacnia małżonków na drodze ich życia, pomaga w zachowaniu wierności i sprzyja otwartości na przyjęcie nowego życia. Polecajmy dziś także rodziny przeżywające trudności, niech łaska Boża pozwoli pokonać w nich wszelkie przeszkody.

Dzisiaj również kończymy Stary Rok. Dziękujemy Panu Bogu za wszystkie Jego dary, a przepraszajmy za nasze grzechy w kończącym się Roku.

Czytaj więcej...

Porządek wizyty duszpasterskiej 2-8.01.2017

WTOREK – 2. 01. 2018

OLCHAWA:  od p. Klimków do szkoły  -  od  8.30

MICKIEWICZA: od p. Waśków do p. Gargul – od 17.30

GŁOWACKIEGO od p. Romańskich do p. Mirtyńskich – od 14.00

KOPALINY:  od p. Łyduchów do p. Kalinowskich  -  od 14.00

 

Czytaj więcej...

Uroczystość Świętego Szczepana /26 XII 2017 /

W drugim dniu świąt Bożego Narodzenia staje przed nami św. Szczepan, który zachęca nas do życia zgodnego z wyznawaną wiarą. Prośmy o łaskę żywej i konsekwentnej wiary w codziennym życiu. 

Ofiary zebrane na tacę są przeznaczone na KUL i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

Czytaj więcej...

Spotkanie LSO ze świętym Mikołajem

W sobotę 9 grudnia 2017 roku odbyło się tradycyjne spotkanie aspitantów, ministrantów, kantorów i lektorów naszej Parafii ze św. Mikołajem.

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre w południowej Turcji), podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu jeszcze większej chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie.

Czytaj więcej...

Pasterka 2017

„Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką” (Iz 9,1). Tymi słowami rozpoczynają się dzisiejsze nocne, pasterkowe czytania mszalne. Pasterze stanowili małą, ubogą cząstkę narodu wybranego. My dzisiaj stanowimy w tej świątyni sporą część naszej wspólnoty parafialnej.

Przyprowadził nas dziś do świątyni ten sam Duch Święty, który w Maryi sprawił, iż poczęła z Ducha Świętego, który wszedł w nasze życie w sakramencie bierzmowania, który jest patronem obecnego roku duszpasterskiego, który natchnął autorów tak licznych kolęd, jakie dzisiejszej nocy śpiewamy z radością.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje