3 Niedziela Wielkiego Postu: 19 – 26 III 2017 r.

Prosimy Jezusa jak Samarytanka w dzisiejszej Ewangelii, aby dał nam wody żywej, żebyśmy nie pragnęli. W naszych sercach są różne pragnienia. Pragnienie zdrowia, pomyślności, obecności kogoś bliskiego. Czy tam jest miejsce dla Pana Boga? Tak jak musimy pić wodę, żeby przeżyć, tak też potrzebujemy Boga, abyśmy mieli życie wieczne.  Otwórzmy się na dar obecności Boga i przyjmijmy Jezusa, który jest Zbawicielem świata.

Czytaj więcej...

2 Niedziela Wielkiego Postu: 12 – 19 III 2017 r.

Do przerażonych uczniów Jezus Przemieniony mówi: „Wstańcie, nie lękajcie się”. To samo mówi również do każdego z nas: Wstańcie! Nie lękajcie się!  Jezus może podnieść nas z naszych niepokojów i trudności, które nas przytłaczają. Dlatego zaufajmy Bogu, jak Abraham.

Przeżywamy dziś dzień solidarności z misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi.

Składka dzisiejsza na tacę i w kopertach z racji II niedzieli miesiąca jako inwestycyjna.  Bóg zapłać za składane ofiary.

Czytaj więcej...

1 Niedziela Wielkiego Postu: 5 – 12 III 2016 r.

Przeżywając I niedzielę Wielkiego Postu, Jezusa kieruje zachętę, aby wyjść na pustynię. Dla każdego z nas pustynia może oznaczać coś innego: więcej modlitwy, czytania Biblii, prasy katolickiej, wyciszenia, więcej życzliwości, panowania nad swoim językiem, a może mniej internetu, telewizji.

Celem podejmowanego postu jest nawrócenia. Niech pomocą będzie Słowo, które Bóg do nas kieruje oraz spotkanie eucharystyczne.

Obejmujemy naszą modlitwą młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania i ich rodziny.

Czytaj więcej...

8 niedziela zwykła: 26 II – 5 III 2017 r.

Pan Bóg troszczy się o każdego z nas, zna nasze potrzeby. Dzisiaj usłyszymy wezwanie: „Starajcie się naprzód o królestwo Boże i jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane”. Niestety, łatwo jest ulec niepokojom o naszą codzienność. Może też w  nas pojawia się pragnienie, żeby mieć coraz więcej. Jezus mówi: „Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm”? Kiedy poddajemy się zbytniej trosce o dobra materialne tracimy z oczu to, co najważniejsze – królestwo Boże, a przy tym gubimy sens naszego chrześcijańskiego życia.

Rozpoczynamy dziś 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Niech to będzie szczególny czas naszego zjednoczenia się w modlitwie i staraniach na rzecz trzeźwości.

Czytaj więcej...

7 niedziela zwykła: 19 - 26 II 2017

Kiedy ktoś nas skrzywdzi, trudno jest wybaczyć. Zdarza się też, że są wokół nas osoby, z którymi nie potrafimy się porozumieć. Może się w nas rodzić nienawiść i wrogość do takich ludzi. W dzisiejszych czytaniach usłyszymy: „Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata”. Mamy kochać, a nie nienawidzić.

Taka jest droga chrześcijańska. Nie jest to droga łatwa, ale nie jesteśmy sami. Jezus mówi: „Módlcie się za tych, którzy was prześladują”. Podczas tej Mszy św. pomódlmy się za osoby, które są dla nas trudne, oraz za tych, od których doświadczamy jakiegoś zła.

Składka dzisiejsza przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Bóg zapłać.

Czytaj więcej...

6 niedziela zwykła: 12 - 19 II 2017

Podążanie za Chrystusem jest wymagające. Mądrość polega na tym, żeby nie tylko przestrzegać Bożych przykazań, ale także angażować w to swoje serce. W psalmie dziś zaśpiewamy: „Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia i szukają Go całym sercem.

Niech nasz udział we mszy św. będzie nie tylko wypełnieniem przykazania, ale również wchodzeniem w Bożą obecność i wsłuchiwaniem się w słowa, które Bóg kieruje do każdego z nas.

Składka dzisiejsza na tacę i w kopertach - jako inwestycyjna na wykonane prace konserwatorsko – remontowe w parafii. Bóg zapłać.

Czytaj więcej...

5 niedziela zwykła: 5 – 12 II 2017

Pan Bóg zaprasza nas na Eucharystię i pragnie podzielić się z nami swoim Słowem oraz Niebieskim Chlebem. Zachęca nas także, byśmy i my dzielili się ze sobą nawzajem tym, co mamy (por. Iz 58, 7). Byśmy dzielili między siebie Jego Miłosierdzie, a wtedy nasze czyny będą świecić pośród ciemności świata (por. Mt 5, 16).

Niech udział w niedzielnej Mszy Świętej obudzi w nas gotowość niesienia bezinteresownej pomocy wszystkim potrzebującym, a trwanie w Chrystusie pomoże przyczynić się do zbawienia świata (por. postcommunio).

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje