2 NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO /8 – 15 IV 2018/

Obchodzimy dziś Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Każdy z nas potrzebuje Bożego miłosierdzia. Św. Tomasz w dzisiejszej Ewangelii mówi do Jezusa: „Pan mój i Bóg mój”, a Jezus zwraca uwagę jak ważna jest wiara. Niech nasza modlitwa będzie wypowiadana z wiarą i ufnością w Boże miłosierdzie.

Obejmujemy modlitwą wszystkich wspierających dzieła miłosierdzia w naszej parafii, a także „Caritas parafialną”, „Szkolne Koło Caritas” i Wolontariat młodzieży.

Ofiary dzisiaj zebrane na tacę są przeznaczone na Caritas diecezjalną i parafialną.

Czytaj więcej...

Wielkanoc 2018 /1 IV 2018 r./

„Chrystus Zmartwychwstał, alleluja!

Prawdziwie Zmartwychwstał, alleluja”!

Tym zawołaniem, pełnym wiary i nadziei, chrześcijanie pozdrawiają się w wielkanocny poranek, aby dać świadectwo wierze, że Chrystus, który cierpiał, umarł na krzyżu oraz został pochowany w grobie, zmartwychwstał i żyje pośród nas.

Niech ta prawda, która w sposób szczególny wybrzmiewa podczas wielkanocnej Eucharystii, ożywia naszą wiarę i daje nam niezachwianą nadzieję, że i my również kiedyś zmartwychwstaniemy. Otwórzmy nasze serca i umysły na Zmartwychwstałego Pana, który jest prawdziwie obecny w Eucharystycznej Ofierze.

Czytaj więcej...

ADORACJA W TRIDUUM PASCHALNE

 

 

WIELKI CZWARTEK

 

29 MARCA 2018

 

20.00 – 21.00

 

   Róże:   10 i 68

 

21.00 – 22.00

 

   Róże:   7 i 14

 

 

 

 

WIELKI PIĄTEK

 

30 MARCA 2018

 

6.00   :   Róże:  15 i 19

7.00   :   Róże:  4 i 18

8.00   : Droga Krzyżowa

9.00   :   Róże:  20 i 30

10.00 : Droga Krzyżowa

11.00 :   Róże:  1 i 21

12.00 :   Róże:  9 i 32

13.00 :   Róże:  60 i 64

14.00 :   Róże:  46 i 48

15.00 :   Róże:  51, 53

16.00 :   Róże:  8 i 28

17.00 :   Róże:  27 i 33

18.00 :  Liturgia Wielkiego Piątku

20.00 :   Róże:  12 i 25

21.00 :   Młodzież

22.00 :   Róże:  24 i 29

23.00 :   Róża:  38

 

 

WIELKA SOBOTA

 

31 MARCA 2018

 

6.00   :   Róże:  31 i 55

7.00   :   Róże:  3 i 50

8.00   :   Róże:  26 i 41

9.00   :   Róże:  16 i 49

 

10.00 – 14.00 :

Poświęcenie pokarmów

 

14.00  :   Róże:  17 i 22

15.00   :   Róże:  5, 66, 67

16.00   :   Róże:  11 i 13

17.00   :   Róże:  45 i 57

18.00   :   Róże:  37 i 65

 

6 Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Palmowa 25 III – 1 IV 2018 r.

Dzisiaj przeplata się radość z uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy z opisem Jego męki i śmierci. Naszym królem jest Jezus, co wyznajemy śpiewem trzymając w rękach palmy. Bądźmy przy Jezusie w chwilach chwały, ale i cierpienia. Ofiary składane dziś na tacę, jako jałmużna wielkopostna, są przeznaczone na Wyższe Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Czytaj więcej...

5 Niedziela Wielkiego Postu 18 -25 III 2018 r.

Jezus mówi dzisiaj do nas: „Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostaje samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon przeobfity”. Tak samo i nasze serca muszą się przemienić, abyśmy nie upatrywali największej wartości w dobrach tego świata, ale zwrócili się ku Bogu. Chodzi przecież o nasze zbawienie. Niech wyśpiewany dzisiaj refren psalmu „Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste” będzie wyrazem pragnienia naszego nawrócenia.

Prośmy o światło Ducha Świętego, dobre owoce rekolekcji parafialnych i spowiedź wielkanocną dla wszystkich parafian.

Składka dzisiejsza w kopertach i na tacę przeznaczona jest na ogrzewanie kościoła i częściowo Domu Parafialnego.

Czytaj więcej...

PLAN REKOLEKCJI SZKOLNYCH 2018 14 – 15 – 16 III 2018 r.

Środa: 14 marca 2018 r.

 

 

8.00 – 9.00      Nauka rekolekcyjna dla kl. VII, Gimnazjum i Liceum Plastycznego

 

9.30 – 10.30    Nauka rekolekcyjna dla Szkoły Podstawowej: kl. 0 – III oraz kl. 0 – IV Połom Duży

 

11.00 – 12.00 Nauka rekolekcyjna dla Szkoły Podstawowej IV, V, VI

Czytaj więcej...

4 Niedziela Wielkiego Postu 11 III – 18 III 2018 r.

Liturgia dzisiejszej niedzieli przypomina nam o miłości Boga, który chce, abyśmy dostąpili życia wiecznego. Dlatego Bóg ofiarował Swojego Syna Jezusa, aby nas zbawić. W połowie Wielkiego Postu warto zadać sobie pytanie o wiarę i miejsce Boga w naszym życiu.

Naszą modlitwą obejmujemy dzieci i młodzież, którzy w środę rozpoczynają rekolekcje szkolne.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje