4 niedziela zwykła: 29 I – 5 II 2017

Błogosławieństwa, o których Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, są wskazówką na drodze naszej wiary. Mogą być dla nas również umocnieniem w ciężkich chwilach, kiedy ktoś nas wyśmiewa z powodu wiary w Jezusa i wyznawanych wartości, kiedy trudno zachować czystość serca, kiedy są w nas wątpliwości. Jezus mówi: „Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Smutek, cierpienie, niepokój nie są naszym celem, nie warto się na nich zatrzymywać. Przeżywanie tych sytuacji w odniesieniu do Boga przyniesie dobro i przybliży Królestwo Boże.

Czytaj więcej...

3 niedziela zwykła: 22 - 29 I 2017

W tych dniach modlimy się w sposób szczególny o jedność chrześcijan. Św. Paweł napomina, aby nie było wśród nas rozłamów, byśmy byli jednego ducha. Czasem w naszych nieporozumieniach i podziałach zapominamy, że najważniejszy jest przecież Chrystus. On przychodzi dziś do nas, uzdrawia nasze serca i dźwiga nas z naszych słabości.

Czytaj więcej...

2 niedziela zwykła: 15 - 22 I 2017

Kiedy Jan Chrzciciel zobaczył Jezusa, powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Jan dawał świadectwo o tym, że Jezus jest Synem Bożym. Jezus przychodzi również do nas przez nasze życie. Tylko czy potrafimy Go rozpoznać, tu, podczas tej Mszy św., oraz w naszym codziennym życiu? Bo jak inaczej mamy dać o Nim świadectwo.

Czytaj więcej...

Niedziela Chrztu Pana Jezusa: 8 – 15 I 2017

Obchodzimy dzisiaj święto Chrztu Pańskiego. Podczas chrztu w Jordanie Bóg objawił, kim jest Jezus :”Tyś jest mój Syn umiłowany”.

Te słowa Bóg wypowiada nad każdym z nas. Stańmy przed Bogiem jako Jego przybrane dzieci i dziękujmy za nasz chrzest oraz Bożą miłość względem każdego z nas oraz wyznajmy wiarę w Jezusa, prawdziwego Baranka, który gładzi grzechy świata.

Składka dzisiejsza przeznaczona jest na ogrzewanie kościoła i częściowo domu parafialnego oraz na podatki i ubezpieczenie kościoła.

Czytaj więcej...

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli: 6 I 2017

Wraz z Mędrcami, którzy szukali i znaleźli Dziecię, uznając w Nim Boga, my również przychodzimy na Eucharystię, aby w Jezusie odnaleźć prawdę, która oświeca i pomaga odnaleźć sens naszych codziennych obowiązków. Niech obchodzone dziś Święto Dzieła Misyjnego mobilizuje nas do głoszenia Dobrej Nowiny i pomocy misjonarzom. Składka dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby misji.

Czytaj więcej...

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok: 1 I 2017 r.

Rozpoczynamy Nowy Rok. W szczególny sposób modlimy się dzisiaj o pokój na świecie. Źródłem pokoju jest serce pojednane, pełne miłości i szacunku wobec Pana Boga i drugiego człowieka. Maryja zaś, Boża Rodzicielka, której Uroczystość dziś obchodzimy, uczy nas jak zachować serce czyste i pokorne, aby trwać przy Panu i stawać się źródłem pokoju.

Czytaj więcej...

Uroczystość Świętego Szczepana: 26 XII 2016

W drugim dniu świąt Bożego Narodzenia staje przed nami św. Szczepan, który zachęca nas do życia zgodnego z wyznawaną wiarą. Prośmy o łaskę żywej i konsekwentnej wiary w codziennym życiu. Ofiary zebrane na tacę są przeznaczone na KUL i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

Czytaj więcej...

4 niedziela adwentu: 18 - 25 XII 2016 r.

W ostatnią niedzielę Adwentu liturgia przypomina nam, że Maryja stała się Matką Syna Bożego dlatego, ponieważ zrobiła miejsce Bogu, zawierzyła obietnicy i przyjęła Jego łaskę. Prośmy Matkę Najświętszą, by przyniosła Jezusa także do naszych domów, do naszego Betlejem. Przygotujmy miejsce dla Niego.

Prośmy o dobrą spowiedź dla wszystkich parafian i godne przeżycie Świąt Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje