27 niedziela zwykła /8 – 15 X 2017 r./

„Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego” – te słowa psalmu przypominają nam, że kiedy idziemy za Jezusem, nie braknie nam niczego, w celu osiągnięcia zbawienia. Przeżywając Dzień Papieski, naśladujmy św. Jana Pawła II w zawierzeniu Jezusowi i Jego Matce, Maryi.

 Składka na tacę i w kopertach jako inwestycyjna. Bóg zapłać za każda ofiarę.

 Witamy w naszej wspólnocie ks. Romana Grądalskiego ze Zgromadzenia Księży Saletynów, który dziś głosi kazania fatimskie przygotowujące nas do poświęcenia figury Matki Bożej Fatimskiej oraz 100 - lecia ostatniego objawienia fatimskiego.

Czytaj więcej...

26 niedziela zwykła /1 – 8 X 2017 r./

Uważanie się za chrześcijanina nie zapewnia nam automatycznie zbawienia. Potrzeba nawrócenia, głębokiej przemiany serca. Nie wystarczy mówić, że wierzy się w Pana Boga, jeśli to nie przekłada się na codzienne życie. Dzisiejsza Ewangelia mówi o dwóch synach, którzy w różny sposób reagują na polecenie ojca. Która z tych postaw jest bliższa mojego odniesienia się do Pana Boga?

Czytaj więcej...

25 niedziela zwykła /24 IX – 1 X 2017 r./

Życie wieczne jest nagrodą za pracę w winnicy Pańskiej, niezależnie od tego, kiedy zostaliśmy do niej zaproszeni. Przeżywając kolejną niedzielę synodalną chcemy rozważyć, na czym polega pobożność maryjna i jak może nam pomóc w osiągnięciu życia wiecznego.

Czytaj więcej...

24 niedziela zwykła /17 - 24 IX 2017 r./

Dzisiaj usłyszymy o bardzo ważnym aspekcie miłości, jakim jest przebaczenie. Chrystus przypomina, że jeśli z serca nie wybaczymy osobie, która nas skrzywdziła, to i nam Pan Bóg nie wybaczy. Oddajmy w czasie tej Mszy św. wszystkie te osoby i te sytuacje, które nam ciążą. Oby Ten, który okazuje łaskę miłosierdzia, uczynił nasze serca wolnymi.

Dzisiejsza niedziela w szczególny sposób w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia umiejętnie korzystało z nich nasze młode pokolenie.

Czytaj więcej...

23 niedziela zwykła /10 - 17 IX 2017 r./

Szczególnym uczynkiem miłości wobec bliźnich jest upomnienie braterskie. Chrystus wzywa swych wyznawców, by upominali błądzących. Prorocy Starego Testamentu upominali swój naród, broniąc prawdziwego kultu i wierności Jedynemu Bogu. My także mamy upominać innych, ale z miłością i życzliwością, a ci, którzy nas upominają, wyświadczają nam wielką przysługę.

Składka dzisiejsza na tacę i w kopertach jako inwestycyjna. Bóg zapłać za składane ofiary.

Czytaj więcej...

22 niedziela zwykła /3 – 10 IX 2017 r./

Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? – pytał kiedyś św. Paweł. Odpowiedź, jaką przynosi dzisiejsza liturgia, brzmi zaskakująco: wszyscy. Jeśli staramy się być wierni nakazom, może się okazać, że podobnie jak od proroka Jeremiasza, którego skargę usłyszymy w I czytaniu, wszyscy się od nas odwrócą. Ale chrześcijaninem jest się nie tylko dla zaszczytów, jakie to powołanie przynosi. Trzeba też nieraz – jak przypomina dziś Jezus - zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i pójść Jego drogą. Czy jesteśmy na to gotowi?

Obejmujemy modlitwą ks. Grzegorza w dniu Jego Imienin oraz prosimy o łaskę zdrowia dla taty ks. Mirosława.

Czytaj więcej...

21 niedziela zwykła /27 VIII – 3 IX 2017 r./

Jezus dzisiaj pyta: „Za kogo Mnie uważacie?” Zapewne każdy z nas mógłby powiedzieć: Jezus to Bóg, Mesjasz, Zbawiciel świata. Tak, to prawda, ale kim dla nas osobiście jest Jezus? Jakie miejsce zajmuje w naszym życiu? Przypatrzmy się Jezusowi podczas Mszy św., wsłuchajmy się w jego słowa. Jaka będzie nasza odpowiedź?  Bo pytanie: „Za kogo Mnie uważacie” jest skierowane dzisiaj właśnie do nas.

Obejmujemy modlitwą wszystkich poszkodowanych przez wichury oraz wszystkich, którzy spieszą im z pomocą.

Czytaj więcej...

Słów kilka o Błogosławieństwo Ziół i Kwiatów w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest najstarszym świętem maryjnym. Na Wschodzie obchodzono je już w VI wieku. Jest to święto upamiętniające pełny udział Maryi w paschalnym misterium Jej Syna: w przejściu z tego świata do Ojca.

Obchodząc roczny cykl misteriów Chrystusa, Kościół święty ze szczególną miłością oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej Maryi, która nierozerwalnym węzłem związana jest ze zbawczym dziełem swojego Syna. W Niej Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być.[1]

Od X wieku uroczystość Wniebowzięcia przyozdabia piękny zwyczaj błogosławieństwa. Błogosławi się kłosy zbóż, owoce i kwiaty. Jest to piękna kompozycja teologiczna: dziękczynienia Bogu za płody ziemi i upraszania urodzajów z symbolem dojrzałości Maryi i Jej pełni łask, którymi Bóg zechciał ją ubogacić.[2]

Od 1648 roku Parafia w Nowym Wiśniczu w diecezji tarnowskiej wielbi swoją Patronkę Maryję w tajemnicy jej Wniebowzięcia. Podczas dorocznych uroczystości odpustowych wierni licznie obecni i zaangażowani przynoszą do kościoła wszelkiego rodzaju kłosy, bukiety kwiatów, rośliny, zioła i owoce, aby Pan Bóg je pobłogosławił. W języku ludowym nazywamy to święto Matki Bożej Zielnej. Jest głęboko przeniknięte bogatą symboliką i pięknymi zwyczajami.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje