Śpiewnik Scholi

Wierzę i Kocham Go (2)

Czy wierzysz, że Pan Bóg pokochał Cię?

Wierzę i kocham Go!

Że wszystko, co dobre od Niego jest?

Wierzę i kocham Go!

Czy wierzysz, że Bóg Jezusa nam dał?

Wierzę i kocham Go!

To tak jakby serce swoje nam dał?

Wierzę i kocham Go!

Czy wierzysz, że Jezus też dzieckiem był?

Wierzę i kocham Go!

I po to, by kochać jedynie żył?

Wierzę i kocham Go!

Że niebo na krzyżu otworzył nam?

Wierzę i kocham Go!

Przez Ducha Świętego pomaga nam?

Wierzę i kocham Go!

Dodatkowe informacje