Śpiewnik Scholi

Pokochajcie Jezusa (4)

1. Pokochajcie Jezusa,

    bo kocha was jak nikt./2x

    Pokochajcie Jezusa, bo kocha was    

    Pokochajcie Jezusa, bo kocha was. /2x 

    Pokochajcie Jezusa, bo kocha was jak nikt.

2. Swoją miłość Mu dajcie...

3. Swoją młodość Mu dajcie...

4. Swe radości Mu dajcie...

5. Swe rodziny Mu dajcie...

6. Swe pragnienia Mu dajcie...

Dodatkowe informacje