Śpiewnik Scholi

Bóg Tak Umiłował Świat (5)

Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,

Aby każdy, kto w Niego wierzy

Nie zginął, ale życie wieczne miał.

O-o Jezus, Jezus, Jezus

Dodatkowe informacje