Śpiewnik Scholi

Przyjdź Do Nas Cicho (7)

Przyjdź do nas cicho jak Baranek

Bezbronny, Łagodny, Biały Panie

I zmiłuj się,  i zmiłuj się

I pokój nam daj.

Dodatkowe informacje