Śpiewnik Scholi

Zobaczcie Jak Wielką Miłość (11)

Zobaczcie, jak wielką miłość

Ojciec ofiarował nam.

Zobaczcie, jak wielką miłość

Ojciec ofiarował nam.

Byśmy dziećmi Boga mogli być!

Byśmy dziećmi Boga mogli być!

Dodatkowe informacje