Śpiewnik Scholi

Ofiaruję Tobie Panie Mój (15)

Ofiaruję Tobie Panie mój       

całe życie me                   

cały jestem twój, aż na wieki.

Oto moje serce, przecież wiesz  

Tyś miłością mą                 

jedyną jest.

Dodatkowe informacje