Śpiewnik Scholi

Duchu Święty Przyjdź (16)

Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź / 2x 

Niech wiara zagości, nadzieja zagości 

Niech miłość zagości dziś w nas / 2x

Dodatkowe informacje