Śpiewnik Scholi

Idzie Mój Pan (19)

Ref: Idzie mój Pan, idzie mój Pan

        On teraz biegnie by spotkać mnie.

Mija góry łąki lasy, By Komunii stał się cud

On chce chlebem nas nakarmić, By nasycić życia głód /3x

Dodatkowe informacje