Śpiewnik Scholi

Jezus, Królem Naszym Jest (22)

Jezus, Królem naszym jest. 

Jezus nasz umiłowany /2x

O wstań, wstań Święty Boże nasz,

o wstań, wstań i zajaśniej nad nami /2x

Dodatkowe informacje