Śpiewnik Scholi

Wspaniały Dawco Miłości (24)

Wspaniały Dawco Miłości,

Składamy na Twoim stole,

Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,

Choć i tak to od wieków jest Twoje.

Dodatkowe informacje