Śpiewnik Scholi

Serca Nasze Pełne Boga (25)

 1. Serca nasze pełne Boga, usta pełne Jego chwały.
  Bóg sam siebie dał na pokarm w Eucharystii cały

  Ref.: Bóg jest naszej drogi celem,
  Bóg jest naszym zmartwychwstaniem,
  Naszym Przyjacielem drogim, naszym zaufaniem.

 2. Połamany chleb pokoju, Twym mieszkaniem, Panie, jestem.
  Ty przygarniasz mnie do Siebie swoim Boskim gestem.

 3. Tajemnicą mnie przenikasz i okrywasz swoim cieniem.
  W głębi nocy błysk nadziei tli się Twym Imieniem.

Dodatkowe informacje