Śpiewnik Scholi

Panu Naszemu Pieśni Grajcie (26)

Ref. Panu naszemu pieśni grajcie
Wysławiajcie Jego święte imię.  

 1. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja

 2. Pan bogaty w miłosierdzie
  Grzechów brud nad śnieg wybiela
  Pan otworzy Swoje serce,
  Serce wielkie Zbawiciela

 3. Ponad ziemię, ponad morze
  Niechaj wzniesie się pieśń chwały
  Pan nam daje serca nowe
  Chce od nas ciągłej przemiany.

Dodatkowe informacje