Śpiewnik Scholi

Otwórz Me Oczy (27)

Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa

I być bliżej Niego i kochać goręcej

Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać

Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa

Dodatkowe informacje