TRWA NABÓR NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Symbol graficzny Funduszy Europejskich, nazwa: Fundusze Europejskie oraz nazwa: Program Regionalny. Obok znajduje się logo Województwa Małopolskiego, które składa się z piktogramu, będącego inicjałem litery M oraz logotypu, będącego nazwą regionu. Znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje projekt, to jest Europejski Fundusz Społeczny. Symbole są monochromatyczne.

TRWA NABÓR NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni przypomina, że jeszcze do 30.06.2022 r. trwa nabór osób chętnych do udziału w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Szkolenie będzie odbywać się w Bochni a całość kosztów jego organizacji jest finansowana w ramach projektu „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”.

Wszystkie osoby mające pytania dotyczące udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z PCPR – osobisty lub telefoniczny pod nr 014 611-97-40 (Zespół ds. pieczy zastepczej, pokój nr 6).

Szczegółowe informacje nt. szkolenia – w tym formularz zgłoszeniowy – znajdują się na stronie internetowej PCPR: https://pcpr.bochnia.pl/aktualnosci/trwa-nabor-na-szkolenie-dla kandydatow-do-pelnienia-funkcji-rodziny-zastepczej-142.html

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia – wrzesień/październik 2022 r.