II etap prac przy wzmocnieniu więźby dachowej oraz sprawozdanie z I etapu wykonanych prac w 2018 r.

     

 

      5 sierpnia 2019 r. rozpoczął się II etap prac przy wzmocnieniu więźby dachowej nad prezbiterium kościoła. Na powyższe prace parafia uzyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

     Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z prowadzonych w 2018 r. prac konserwatorsko – remontowych  w naszym kościele w zakresie wzmocnienia więźby dachowej w strefie prezbiterium – etap I.

Prace prowadzone były na podstawie pozwolenia na budowę nr 364/2017 wydanego przez Starostę Bocheńskiego.

Podstawą wykonania prac były:

1. Ekspertyza konstrukcyjna stanu technicznego więźby dachowej nad prezbiterium kościoła, wykonana przez dra inż. Henryka Pachlę i dra inż. Filipa Pachlę w kwietniu 2017 r.

2. Pozwolenie konserwatorskie nr 2221  wydane przez WUOZ w Krakowie  - delegatura w Tarnowie.

3. Projekt budowlany „remont pokrycia dachu i konstrukcji więźby dachowej…” wykonany przez dr inż. Filipa Pachlę w kwietniu 2017 r.

 Prace rozpoczęto 11 czerwca 2018 r.  W ramach tych prac wykonano:

 - demontaż istniejących warstw ociepleń,

- zamontowanie pomostów technologicznych,

- impregnacje ognioodporne, grzybo i owadobójczą elementów drewnianych istniejących i nowo wbudowanych,

- kotwienie i odizolowanie od ściany nowych murłat w części absydy,

- wzmocnienie krokwi deskami oraz płaskownikami stalowymi

- uzupełnienie i wzmocnienie węzłów wymagających najpilniejszej interwencji,

- wymianę elementów konstrukcyjnych w złym stanie technicznym, a następnie zamontowano nowe kleszcze spinające słupy i zastrzały,

- zastąpienie istniejącego wieszaka niespełniającego swojego przeznaczenia na słupy z zamontowanymi poprawnie zawiesiami,

- odtworzenie warstw ociepleń.

     W ramach I etapu wykonano najpilniejsze prace przy wzmocnieniu więźby. Zwraca si ę uwagę na konieczność kontynuacji prac, szczególnie związanych z odciążeniem tramów oraz wymianę i wzmocnienie pozostałych elementów konstrukcyjnych. W następnej kolejności trzeba będzie wymienić nieszczelne pokrycie dachowe.

        Prace zakończono w lipcu 2018 r. Wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami nadzoru konstrukcyjnego. Odbiór prac nastąpił 10 lipca 2018 r. przez przedstawiciela WUOZ w Krakowie - Delegatura w Tarnowie.

      Składamy serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom oraz WUWM w Krakowie za przekazanie dotacji celowych na powyższe prace. Bóg zapłać :-).

       Dokumentacja  fotograficzna z przebiegu prowadzonych prac poniżej.

 Rozpoczęcie prac w 2019 r.

 

Dodatkowe informacje