Katolicy i Kultura- Dzień Społeczny AK

Gródek nad Dunajcem, 24. IX 2013r.

24 września br. w Centrum Rekolekcyjno – Formacyjnym „Arka” w Gródku nad Dunajcem Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej zorganizowała tradycyjny Dzień Społeczny. Temat tegorocznej konferencji brzmiał: „ Katolicy i kultura”.
       Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad dwustu członków stowarzyszenia, rozpoczęła Msza św., którą pod przewodnictwem Ks. bp dr Wiesława Lechowicza koncelebrowało kilkunastu kapłanów, wśród nich Asystent diecezjalny AK - ks. dr Jan Bartoszek.

Ks. Biskup rozpoczął homilię od stwierdzenia, iż błogosławionymi, czyli szczęśliwymi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego; a następnie tłumaczył, jak słuchać, by należeć do rodziny Jezusa. W nawiązaniu do tematu przewodniego konferencji Kaznodzieja skonstatował, iż warunki konieczne, by słuchać i przyjąć Słowo Boże korespondują z tymi, które są ważne, by wzrastać w kulturze; przyczyniać się do jej wzrostu w sensie ludzkich wytworów umysłu i serca. Te warunki to: cisza, w której poznajemy Boga (adoracja, kontemplacja), ale także siebie i drugiego człowieka; świadomość, iż Słowo płynie z miłującego Serca Bożego- od Osoby, która nas kocha; i wreszcie - przyjmowanie Słowa Bożego z tym przeświadczeniem, że służy Ono naszemu dobru i szczęściu.
Aby cieszyć się owocami ludzkiego umysłu, zdolności trzeba, by wypływały one z ciszy, refleksji, wiązały się z szacunkiem wobec drugiego człowieka - traktowanego podmiotowo, a nie przedmiotowo. Jezus zachęca nas i do głoszenia Ewangelii i do słuchania Słowa Bożego – zakończył Ks. Biskup.
       Drugą część spotkania - konferencję rozpoczęła prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej – Bożena Kwitowska, witając przybyłych i przedstawiając zaproszonych Gości. Zacytowała bł. Jana Pawła II, który podczas I pielgrzymki do Ojczyzny powiedział: Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra – i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot.
Pierwszy wykład p.t. Katolicy i kultura w kontekście dokumentu Konferencji Episkopatu Polski „W trosce o człowieka i dobro wspólne” wygłosił ks. dr Andrzej Turek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; w latach 2003 – 2010 dyrektor i redaktor naczelny tarnowskiego oddziału „Gościa Niedzielnego”, obecnie adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. 

      Po wykładach nastąpiła dyskusja, w której negowano czystość intencji niektórych przynajmniej artystów skupionych w czasie stanu wojennego wokół Kościoła („oni nie nawrócili się, tylko zdobyli publiczność”), odnoszono tamten kontekst do aktualnej sytuacji, wyrażano wielki niepokój związany z degradacją szeroko rozumianej kultury, apelowano, by głos katolików brzmiał mocno i zdecydowanie. Przywoływano słynne powiedzenie Stefana Kisielewskiego o „dyktaturze ciemniaków” w odniesieniu do obserwowanego odwrócenia pojęć, cytowano wypowiedź prof. Ryszarda Legutki, który w „Eseju o duszy polskiej” zawarł przygnębiająca diagnozę, stwierdzając, iż „zwykłym stanem polskiej duszy jest dziś uległość, nie hardość”.
       Zakończono jednak optymistycznie. Bp Lechowicz przypomniał, iż chrześcijanin nigdy nie jest sam. Wezwał, byśmy od siebie i najbliższego nam środowiska rozpoczęli naprawę, z ufnością, iż ostatnie słowo należy do Boga- Pana dziejów i wszechświata, a prezes Bożena Kwitowska przypomniała słowa bł. Jana Pawła II, który podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny zwrócił się do rodaków: „Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię "Polska", raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, - abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, - abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.”

Dodatkowe informacje