2013 XI 02 Zakończono prace konserwatorskie

Zakończono prace konserwatorskie i budowlano – konserwatorskie przy południowej fasadzie zabytkowego budynku plebanii przy kościele w Nowym Wiśniczu, wpisanej do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Prace rozpoczęto 23 kwietnia 2013 r., które wykonała firma p. Marka Dańca „Usługi remontowo – budowlane. Renowacja obiektów zabytkowych i artystycznych”.

 

 Najpierw zostały skute odparzone i zmurszałe tynki na całej powierzchni południowej ściany, chociaż wstępnie sądzono i zakładano, że skucia będzie wymagało tylko 10 % tynku. Potem rozpoczęto prace tynkarskie po wcześniejszym zaimpregnowaniu ścian. Została wykonana również konserwacja kamienia przy portalach okiennych. W części środkowej fasady południowej, po odbiciu tynków pokazano oryginalną, kamienną fakturę ryzalitu do wysokości pierwszego gzymsu.  Ubytki kamienia uzupełniono kamieniem o charakterze elewacyjnym ze spoiną wgłębną wapienno – cementową. Kamień został zaimpregnowany. Następnie zostały wykonane obróbki blacharskie przy gzymsach i okapach, odeskowano i pomalowano podbitki w strefie odcieni. Na zakończenie całość tynku pomalowano farbą.

Podczas odbioru konserwatorskiego (30 X 2013 r.) p. mgr Andrzej Cetera (WUOZ w Krakowie, Kierownik Delegatury w Tarnowie), w obecności p. mgr inż. arch. Elżbiety Langer (Inspektor nadzoru), p. Dariusza Jędrosa (Kierownik budowy), ks. dra Piotra Drewniaka (Diecezjalny Konserwator Zabytków), Ks. Krzysztofa Wąchały (proboszcz parafii),  p. mgra Macieja Tabora (wiceprzewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej) i p. Marka Dańca (wykonawca) zwrócił uwagę na wysoki poziom wykonanych prac, dzięki czemu południowa elewacja prezentuje się niezwykle efektownie. Prace zostały przyjęte bez zastrzeżeń i w 100 %. Parafia otrzymała w bieżącym roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotację na realizację powyższych prac w wysokości 47000, 00 zł. To kolejny, ukończony etap szeroko zakrojonych prac przy zabytkowej plebanii. Po odbiorze konserwatorskim Goście zwiedzili pomieszczenia świetlicy parafialnej oraz wystawę w Galerii „Stara dzwonnica”.

W 2012 r. przeprowadzono remont konserwatorski dachu plebanii, otrzymując wtedy dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 60000, 00 zł. Wykonany wówczas remont konserwatorski obejmował m.in.: wymianę krokwi, jętek, płatew, mieczy, słupów, kleszczy i zastrzałów, podwaliny górnej i dolnej, murłaty, wymianę ołacenia dachu, montaż kontr łat, wykonanie i montaż pasów nadrynnowych, wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych i spustowych, ułożenie foli dachowej UV oraz pokrycie całego dachu dachówką ceramiczną. Następnym etapem prac będzie zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej budynku plebanii poprzez wykonanie izolacji pionowej oraz naprawę systemu odwodnienia budynku, a następnie remont elewacji północnej (frontowej) plebanii. Barokowa plebania została wybudowana w latach 1616 – 1621 (równocześnie z kościołem parafialnym).  Jest to budowla murowana, piętrowa, podpiwniczona, wzniesiona na planie prostokąta. Jednotraktowy układ sklepionych pomieszczeń, z wielką sienią na osi, nawiązuje do układu wnętrz szlacheckiego dworu.

Elewacja południowa z płytkim ryzalitem, posiada dwukondygnacyjną, trójprzęsłową, otwartą loggię. W przyziemiu dzielą ją murowane filary toskańskie, wyżej drewniane słupy – relikt snycerki typowej w Wiśniczu do pożaru miasta w 1863 r. Podziały nawiązują do loggi na dziedzińcu zamku. Od wschodu do budynku plebanii przylega wyższa, trzykondygnacyjna dzwonnica na planie kwadratu, wyróżniająca się do pożaru 1863 r. wysokim, gruszkowym hełmem z podcięciem. Zachowała się również wczesnobarokowa kamieniarka. Plebania pełniła dawniej także funkcję obronną. W przyziemiu niegdyś znajdowała się szkoła dla chłopców. Budynek przetrwał w zasadniczo w niezmienionej formie. W piwnicach plebanii znajduje się obecnie świetlica parafialna, której remont został zrealizowany w latach 2011–12 dzięki pomocy ludzi dobrej woli. Świetlica powstała przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

W wieży plebanii znajduje się przestrzeń wystawiennicza, gdzie odbywają się wystawy i wernisaże. Plebania i kościół stanowią ważną część spójnego założenia architektonicznego powstałego z fundacji Stanisława Lubomirskiego, wojewody krakowskiego, przy współudziale cenionego architekta włoskiego Macieja Trapoli. Pierwotnie z fundacji Lubomirskiego według projektów Trapoli powstały lub zostały przebudowane również: fortyfikacje obronne zamku, kościół Karmelitów Bosych wraz z obronnym klasztorem oraz ratusz. Całość układu architektonicznego Wiśnicza dopełniały w XVII w. włoskie ogrody i zwierzyniec.

Składamy serdeczne podziękowania za ofiary składane na tacę, w kopertach i przelewem bankowym na prace konserwatorsko – renowacyjne przy plebanii. Bóg zapłać.

Dodatkowe informacje