Błogosławieństwo nowych ministrantów

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,

do Boga który rozwesela młodość moją,

do świętej przystępuję służby,

chcę ją dobrze pełnić

(z modlitwy przed służeniem)

 

      

       Po prawie rocznym przygotowaniu, 9 chłopców z naszej parafii, uczniów z klas III zostało uroczyście włączonych w dniu 17 kwietnia 2016 r. do grona Liturgicznej Służby Ołtarza.

 

       Podczas niedzielnej mszy św. rodzinnej o godz. 11.00 chłopcy zostali pobłogosławieni i dopuszczeni do posługi ministranta. W uroczystości wzięli udział także Rodzice, rodzeństwo i rodziny nowych ministrantów.

      Gratulujemy chłopcom otwartości i zaangażowania w służbie Chrystusowi i Kościołowi oraz życzymy wiele radości i płynących łask z bliskości Chrystusowego Ołtarza oraz pilności i systematyczności w wypełnianiu obowiązków ministranta.

      Dziękujemy również Rodzicom za mobilizację i pomoc swoim synom, zwłaszcza przywożąc ich na cotygodniowe spotkania przygotowujące ich do tej ważnej chwili.

Króluj nam Chryste!

 

Dodatkowe informacje