Dofinansowanie w ramach "Ochrony zabytków Małopolski"

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą z dnia 21 marca 2016 r. ( nr XXI/296/16) w ramach programu "Ochrona zabytków Małopolski" przyznał dofinansowanie  dla naszej wiśnickiej parafii na realizację prac konserwatorskich pod nazwą: "Nowy Wiśnicz, plebania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, I połowa XVII w., wykonanie izolacji pionowej i drenażu ściany północnej"w kwocie 50 000 zł.

 

Uroczyste spotkanie z p. Leszkiem Zegzdą, Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego, odbyło się dnia 12.05.2016 r., podczas którego na ręce Beneficjentów zostały przekazane „czeki”.

       Plebania wraz z wieżą tzw. starą dzwonnicą przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowym Wiśniczu została wybudowana w latach 1616-1621 z fundacji Stanisława Lubomirskiego, wojewody krakowskiego. Zabytkowa plebania z wieżą dzwonnicą wzniesioną według projektu architekta Macieja Trapoli, pełniła niegdyś również funkcje obronne.

   Plebania jest to budynek murowany z kamienia, z użyciem cegły, tynkowany, piętrowy, podpiwniczony, ze strychem nieużytkowym w dachu stromym, pokryty dachówką ceramiczną. Sklepienia w kondygnacji parteru kolebkowe, kolebkowe z lunetami oraz  gwiaździste nad sienią. W części mieszkalnej znajdują się sklepienia kolebkowe. W przyziemiu dawniej mieściła się szkoła dla chłopców. Plebania o jednotraktowym układzie pomieszczeń z wielką sienią, nawiązuje do układu wnętrz szlacheckiego dworu. Od południa posiada dwukondygnacyjną, trójprzęsłową, otwartą loggię. W przyziemiu dzielą ją murowane filary toskańskie. Podziały nawiązują do loggi na dziedzińcu zamku wiśnickiego.

      W latach 1863 i 1888 w pożarach miasta Nowego Wiśnicza spłonął dach dzwonnicy i plebanii oraz częściowo archiwum.

     Plebania wzniesiona na planie wydłużonego prostokąta, piętrowa, z dobudowaną wieżą – dzwonnicą na planie kwadratu, o trzech kondygnacjach, pokryta dachem namiotowym, o portalach i obramieniach okiennych barokowych przetrwała do obecnego czasu bez większych zmian architektonicznych.

     Zespół barokowej architektury sakralnej w Nowym Wiśniczu: kościół farny z dwiema kruchtami, plebanią i starodrzewiem – posiada wyjątkowo wartość zabytkową, architektoniczną, historyczną, artystyczną i krajobrazową.

       W poprzednich latach przy plebanii wykonano już wiele prac: odrestaurowana została wieża, tzw. „Stara dzwonnica”,  przeprowadzono prace konserwatorskie przy dachu, odnowiono elewację południową, zaadoptowano pomieszczenia piwnic na świetlicę parafialną.

Na powyższe prace Województwo Małopolskie przyznało dotychczas dofinansowanie:

- na remont dachu plebanii – 60 000 zł. ( w 2012 r.)

- na prace konserwatorskie przy fasadzie południowej plebanii 47 000 zł. (w 2013 r.)

 

Remont konserwatorski dachu plebanii w 2012 r.

 

 

Remont konserwatorski elewacji północnej w 2013 r.

 

 

Dodatkowe informacje