Dotacja na prace konserwatorskie budynku plebanii

Zdjęcie UMWM         W ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2017”  parafia w Nowym Wiśniczu otrzymała dotację w wysokości 45 000 zł. na prace konserwatorskie fasady północnej budynku plebanii.

         W piątek, 7 kwietnia 2017 r., w siedzibie Sejmiku Małopolskiego  w Krakowie,  proboszcz parafii ks. Krzysztof Wąchała odebrał symboliczny czek, który wręczył Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego i Urszula Nowogórska, przewodnicząca sejmiku województwa. W spotkaniu uczestniczyli też radni Adam Domagała i Adam Kwaśniak.

 

Do Konkursu zgłoszono łącznie 168 projektów, z czego wsparcie otrzymało 120. Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 2 600 000 złotych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje