2017 Misterium "Kielich Goryczy"

Młodzież z naszej parafii wraz z Chórem Canon zorganizowała widowisko duchowe o Męce Pana Jezusa pod tytułem „Kielich Goryczy”. Treść scenariusza została oparta w pełni na ewangelicznym przekazie. W fabule główną uwagę poświęcono emocjom Jezusa – autor stara się przekazać co mógł przeżywać Jezus modląc się w ogrodzie oliwnym oczekując na swojego zdrajcę oraz wtedy, gdy niósł na ramionach krzyż w drodze na Golgotę. Poza spotkaniami znanymi z drogi krzyżowej, autor ukazuje również momenty, w których Jezus musi zmierzyć się z samotnością oraz szatanem.

Podążając drogą krzyżową Jezus napotyka osoby, którym okazał miłość – Maria Magdalena, Nikodem, córka Jaira. Spotkania te są niezwykle emocjonalne i refleksyjne. Piosenki przygotowane specjalnie na potrzeby tego scenariusza potęgują jeszcze to wrażenie i uzupełniają jego treść.

Przedstawienie przygotowane na podstawie scenariusza „Kielich Goryczy” wpisuje się doskonale w nastrój Wielkiego Postu. Aktorzy i widzowie, biorący udział w przedstawieniu z pewnością podeszli do Męki Pańskiej i jej znaczenia dla nas – chrześcijan - z głęboką refleksją.

Dodatkowe informacje