Dekanalne Czuwanie Młodzieży w Nowym Wiśniczu

Ojciec święty Franciszek na początku miesiąca 3 maja podczas audiencji wskazał na Maryję - naszą Królowa. Przypomniał, abyśmy z miłością i z uwagą słuchali wskazań naszej Królowej. "W waszych codziennych wyborach podążajcie drogą porozumienia i wzajemnej życzliwości. Podejmujcie ważne decyzje poszukując prawdy, wspólnego dobra i pokoju." - prosił Franciszek.Wraz z młodzieżą z naszego dekanatu uwielbialiśmy Pana Jezusa podczas adoracji i koncertu zespołu "Wzgórze Syjon" 19 maja 2017 R.
 
Zdjęcia, dzięki uprzejmości Parafii w Rajbrocie możemy zobaczyć tutaj: Czuwanie dla Młodzieży oraz możemy zobaczyć je również na stronie Gościa Niedzielnego: Majówka w Nowym Wiśniczu

Triduum Paschalne 2017

2017 Wielki Czwartek

W czasie Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament jako Ofiarę i Komunię. Odprawił na oczach Apostołów pierwszą Mszę świętą i rozdał im eucharystyczny Chleb jako Komunię świętą. Po raz pierwszy Apostołowie usłyszeli wtedy: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. (...) Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. (...) To czyńcie na moją pamiątkę". Wielki Czwartek to dzień pierwszej Komunii świętej Apostołów. Na tę pamiątkę kapłan odprawia Mszę świętą w kolorze białym, radosnym.

Czytaj więcej...

2017 Misterium "Kielich Goryczy"

Młodzież z naszej parafii wraz z Chórem Canon zorganizowała widowisko duchowe o Męce Pana Jezusa pod tytułem „Kielich Goryczy”. Treść scenariusza została oparta w pełni na ewangelicznym przekazie. W fabule główną uwagę poświęcono emocjom Jezusa – autor stara się przekazać co mógł przeżywać Jezus modląc się w ogrodzie oliwnym oczekując na swojego zdrajcę oraz wtedy, gdy niósł na ramionach krzyż w drodze na Golgotę. Poza spotkaniami znanymi z drogi krzyżowej, autor ukazuje również momenty, w których Jezus musi zmierzyć się z samotnością oraz szatanem.

Podążając drogą krzyżową Jezus napotyka osoby, którym okazał miłość – Maria Magdalena, Nikodem, córka Jaira. Spotkania te są niezwykle emocjonalne i refleksyjne. Piosenki przygotowane specjalnie na potrzeby tego scenariusza potęgują jeszcze to wrażenie i uzupełniają jego treść.

Przedstawienie przygotowane na podstawie scenariusza „Kielich Goryczy” wpisuje się doskonale w nastrój Wielkiego Postu. Aktorzy i widzowie, biorący udział w przedstawieniu z pewnością podeszli do Męki Pańskiej i jej znaczenia dla nas – chrześcijan - z głęboką refleksją.

Czytaj więcej...

2017 Niedziela Palmowa - Konkurs Palm!

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.


Czytaj więcej...

Dotacja na prace konserwatorskie budynku plebanii

Zdjęcie UMWM         W ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2017”  parafia w Nowym Wiśniczu otrzymała dotację w wysokości 45 000 zł. na prace konserwatorskie fasady północnej budynku plebanii.

         W piątek, 7 kwietnia 2017 r., w siedzibie Sejmiku Małopolskiego  w Krakowie,  proboszcz parafii ks. Krzysztof Wąchała odebrał symboliczny czek, który wręczył Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego i Urszula Nowogórska, przewodnicząca sejmiku województwa. W spotkaniu uczestniczyli też radni Adam Domagała i Adam Kwaśniak.

Czytaj więcej...

Spektakl w Połomiu Dużym: "Św. Brat Albert - człowiek dobry jak chleb".

Dobrzy jak chleb /tekst i zdjęcia: ks. Zbigniew Wielgosz- Gość niedzielny/

 Mieszkańcy Połomia Dużego naśladują swojego patrona - św. Brata Alberta.

Niespełna rok temu mieszkańcy Połomia Dużego świętowali poświęcenie kaplicy pw. św. Brata Alberta.

W roku, któremu patronuje krakowski Biedaczyna, postanowili przygotować przedstawienie ukazujące postać patrona.

– Impulsem przygotowania spektaklu było ubiegłoroczne poświęcenie kaplicy, ale i obecny rok, który przeżywamy. Do pracy nad przedstawieniem zachęcił nas również opiekun naszej kaplicy ks. Paweł Broński – mówi Marcin Daniec, wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Połomia Dużego.  

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje