2017 Misterium "Kielich Goryczy"

Młodzież z naszej parafii wraz z Chórem Canon zorganizowała widowisko duchowe o Męce Pana Jezusa pod tytułem „Kielich Goryczy”. Treść scenariusza została oparta w pełni na ewangelicznym przekazie. W fabule główną uwagę poświęcono emocjom Jezusa – autor stara się przekazać co mógł przeżywać Jezus modląc się w ogrodzie oliwnym oczekując na swojego zdrajcę oraz wtedy, gdy niósł na ramionach krzyż w drodze na Golgotę. Poza spotkaniami znanymi z drogi krzyżowej, autor ukazuje również momenty, w których Jezus musi zmierzyć się z samotnością oraz szatanem.

Podążając drogą krzyżową Jezus napotyka osoby, którym okazał miłość – Maria Magdalena, Nikodem, córka Jaira. Spotkania te są niezwykle emocjonalne i refleksyjne. Piosenki przygotowane specjalnie na potrzeby tego scenariusza potęgują jeszcze to wrażenie i uzupełniają jego treść.

Przedstawienie przygotowane na podstawie scenariusza „Kielich Goryczy” wpisuje się doskonale w nastrój Wielkiego Postu. Aktorzy i widzowie, biorący udział w przedstawieniu z pewnością podeszli do Męki Pańskiej i jej znaczenia dla nas – chrześcijan - z głęboką refleksją.

Czytaj więcej...

2017 Niedziela Palmowa - Konkurs Palm!

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.


Czytaj więcej...

Dotacja na prace konserwatorskie budynku plebanii

Zdjęcie UMWM         W ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2017”  parafia w Nowym Wiśniczu otrzymała dotację w wysokości 45 000 zł. na prace konserwatorskie fasady północnej budynku plebanii.

         W piątek, 7 kwietnia 2017 r., w siedzibie Sejmiku Małopolskiego  w Krakowie,  proboszcz parafii ks. Krzysztof Wąchała odebrał symboliczny czek, który wręczył Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego i Urszula Nowogórska, przewodnicząca sejmiku województwa. W spotkaniu uczestniczyli też radni Adam Domagała i Adam Kwaśniak.

Czytaj więcej...

Spektakl w Połomiu Dużym: "Św. Brat Albert - człowiek dobry jak chleb".

Dobrzy jak chleb /tekst i zdjęcia: ks. Zbigniew Wielgosz- Gość niedzielny/

 Mieszkańcy Połomia Dużego naśladują swojego patrona - św. Brata Alberta.

Niespełna rok temu mieszkańcy Połomia Dużego świętowali poświęcenie kaplicy pw. św. Brata Alberta.

W roku, któremu patronuje krakowski Biedaczyna, postanowili przygotować przedstawienie ukazujące postać patrona.

– Impulsem przygotowania spektaklu było ubiegłoroczne poświęcenie kaplicy, ale i obecny rok, który przeżywamy. Do pracy nad przedstawieniem zachęcił nas również opiekun naszej kaplicy ks. Paweł Broński – mówi Marcin Daniec, wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Połomia Dużego.  

Czytaj więcej...

Miłosierni jak Ojciec!

Krzyż powstańczy z 1861r.

Wiosną 1861 roku w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu rozegrały się krwawe sceny, które głośnym echem odbiły się na terenie ziem polskich. 27 lutego podczas obchodów rocznicy bitwy pod Grochowem (1831) doszło do starć, salw i szarz kozackich na demonstrantów, byli zabici i ranni. Podobnie 8 kwietnia doszło do strzelaniny i masakry polskich manifestantów przez wojsko rosyjskie. Fotografie pięciu osób wówczas zabitych były masowo powielane i przemycane poza granice Królestwa Polskiego.

Czytaj więcej...

Prace przy wzmocnieniu sklepienia i łuku tęczowego w kościele w Nowym Wiśniczu

Szczegółowe informacje z prac budowlanych w kościele pw. Wniebowzięcia NMP (pocz. XVII w.) w Nowym Wiśniczu w zakresie  wzmocnienia sklepienia oraz łuku tęczowego II etap (2016 r.)

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje