Ogłoszenia parafialne

VIII NIEDZIELA WIELKANOCNA 23.05.2021

Wprowadzenie do liturgii             Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Niech w naszym...

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA 16.05.2021

Wprowadzenie do liturgii                     Przeżywamy Wniebowstąpienie Pańskie. Jezus wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba – usłyszeli apostołowie wpatrujący się w odchodzącego Chrystusa w dniu Jego Wniebowstąpienia. My również, zjednoczeni na Eucharystii, patrzymy na Jezusa,...

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 09.05.2021

Wprowadzenie do liturgii             Przez Ewangelię Bóg mówi do nas „jak Mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem”. Ta miłość nie jest abstrakcyjna, ale rzeczywista. Jej potwierdzenie możemy zobaczyć każdego dnia w naszym życiu oraz wspominając śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Jesteśmy wezwani do tej miłości...

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA – 02.05.2021

Wprowadzenie do liturgii                         Przeżywamy dziś odpust ku czci św. Józefa rzemieślnika, który jest patronem ludzi pracy. Św. Józefowi powierzamy wszystkie nasze sprawy: osobiste, rodzinne i parafialne, szczególnie nasze podejmowane prace, naukę i obowiązki. W świetle św. Józefa pragniemy...

IV Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza 25.04.2021

Wprowadzenie do liturgii         Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Nasz Pan, Jezus Chrystus, nazywa siebie dobrym pasterzem, który zna swoje owce po imieniu i oddaje za nie życie. Potrzebujemy wciąż...

III Niedziela Wielkanocna – Biblijna 18.04.2021

Wprowadzenie do liturgii             Jak uczniowie idący do Emaus, nie zawsze rozpoznajemy Jezusa na drogach naszego życia. Kiedy jednak widzimy Go łamiącego chleb, nasze oczy zaczynają widzieć. Niech ta Eucharystia będzie dla nas okazją do szczególnego spotkania z Jezusem, który...

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego 11.04.2021

Wprowadzenie do liturgii   Przeżywamy dziś Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Każdy z nas potrzebuje Bożego miłosierdzia i błogosławieństwa Bożego w naszych pracach i podejmowanych codziennych obowiązkach. Obejmujemy modlitwą wolontariuszy naszej „Caritas parafialnej”, „Szkolnego Koła Caritas”; Wolontariat młodzieży oraz wszystkich wspierających dzieła...

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05.04.2021

Wprowadzenie do liturgii               W oktawie Wielkanocy Kościół w liturgii wspomina objawienia Chrystusa Zmartwychwstałego. Spotkania i rozmowy utwierdzają Apostołów w przeświadczeniu, że Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał. Niech i nas umacniają w wierze i codziennym kroczeniu za Zmartwychwstałym Jezusem.             Ofiary składane na tacę są przeznaczone na Katolicki...

VI Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Palmowa 28.03.2021

Wprowadzenie do liturgii               Dzisiaj przeplata się radość z uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy z opisem Jego męki i śmierci. Naszym królem jest Jezus, co wyznajemy śpiewem trzymając w rękach palmy. Bądźmy przy Jezusie w chwilach chwały, ale i cierpienia.            ...

V Niedziela Wielkiego Postu 21.03.2021

Wprowadzenie do liturgii               Od dzisiejszej niedzieli widzimy krzyże i obrazy zasłonięte na znak smutku i żałoby. Godzina Chrystusa jest już bliska. Bądźmy z Nim, kiedy będzie nas zbawiał podczas ofiary krzyża. Ofiary, która także uobecnia się w czasie każdej...