Chrzest święty

Wymagane dokumenty do sakramentu Chrztu Świętego:

  • akt urodzenia dziecka (z USC);
  • dokument potwierdzający zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego (jeśli był poza nasza parafia);
  • imiona, nazwiska i adresy rodziców chrzestnych (jeśli mieszkają poza naszą parafią, muszą przed chrztem dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi).

Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu św. celebrowana jest:

  • w I niedziele miesiąca o godz. 15.00;
  • w III soboty miesiąca o godz. 17.00/18.00;
  • w Poniedziałek Wielkanocny o godz. 15.00;
  • w Święto Św. Szczepana (26 XII) o godz. 15.00

Bardzo prosimy, aby planując chrzest dziecka dostosować się do powyższych terminów.

Od października do marca kancelaria parafialna czynna w godzinach 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00. Msza Święta wieczorna w dni powszednie o godz. 17:00. Od października do marca kancelaria parafialna czynna w godzinach 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00. Msza Święta wieczorna w dni powszednie o godz. 17:00. Od października do marca kancelaria parafialna czynna w godzinach 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00. Msza Święta wieczorna w dni powszednie o godz. 17:00. Od października do marca kancelaria parafialna czynna w godzinach 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00. Msza Święta wieczorna w dni powszednie o godz. 17:00.