INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH: 09.05. – 15.05.2022

 

PONIEDZIAŁEK

9 V

Św. Stanisława Bpa i Męczennika

6:30 1) †† Maria, Zbigniew Tyl; rodzice, rodzeństwo i syn Kazimierz

2) † Stanisława Stabrawa z ok. imienin

Poza parafią: † Bronisław Grabarz (gr.9) – od Jana Kozioł z rodz.

7:00 †† Stanisława, Stefan, Andrzej Zagata
11:00 † Ks. Prałat Stanisław Łacny w 10 rocz. śmierci
17:00 Z podziękowaniem dla S. Urszuli oraz pozostałych Sióstr FRM – od Dzieci I-Komunijnych z klasy 3a i Rodziców
18: 00 † Barbara Rynduch – od brata Mieczysława z rodz.

Poza parafią: † Jan Bereta (gr.21) – od rodz. Duchów i Grzesików

z Poręby Spytkowskiej

† Barbara Rynduch (gr.9) – od koleżanek córki Agnieszki

z Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Brzesku

† Józef Roman – od Małgorzaty Więckowskiej

† Agnieszka Klich – od Pracowników i Właścicieli Firmy SUTAN

† Kinga Dejnak – od Bożeny i Anny z Bochni

† Maria Bereta – od Bronisława Szewczyk z Trzciany

† Bolesław Paprota – od Barbary i Jarosława Szewczyk z rodz.

Wtorek

10 V

6:30 W int. s. Kazimiery z ok. 70 r. urodzin (dz.-bł.)
7:00 † Stanisław Dróżdż z ok. imienin

Poza parafią: † Bronisław Grabarz (gr.10) – od Elżbiety i Bogumiła Kozioł z rodz.

17:00 Z podziękowaniem dla S. Urszuli oraz pozostałych Sióstr FRM – od Dzieci I-Komunijnych z klasy 3b i Rodziców
18:00 †† Józef i Julia Mikulscy

Poza parafią: † Jan Bereta (gr.22) – od Stanisławy Kokoszka z Poręby Spytk.

† Barbara Rynduch (gr.10) – od koleżanek córki Agnieszki z
Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Brzesku

† Józef Roman – od Burmistrza i Pracowników Urzędu Miejskiego

† Monika Dąbrowska – od Koła Gospodyń Wiejskich z Kopalin

† Agnieszka Klich – od koleżanki Doroty Bratek z rodz.

† Kinga Dejnak – od Doroty i Waldka Świątka z Bochni

† Maria Bereta – od Anny i Pawła Stokłosa z Królówki

† Bolesław Paprota – od Andrzeja i Lidii Ćwik z Irlandii

 

Środa

11 V

6:30 1) W int. Lucyny Wójcik (dz.-bł.)

2) †† Joanna i Edward Kokoszka

7:00 †† Teresa, Stanisław Krawczyk
17:00 Z podziękowaniem dla S. Urszuli oraz pozostałych Sióstr FRM – od Dzieci I-Komunijnych z klasy 3c i Rodziców
18.00 NOWENNOWA:

 1. W int. ofiarodawców i dobrodziejów naszej parafii
 2. W int. Sary z ok. chrztu o potrzebne łaski dla Niej, jej Rodziców i Brata
 3. W int. Kacpra i Jakuba (dz.-bł.) i o światło Ducha Św. w życiu
 4. O powrót do zdrowia dla Teresy
 5. † Maria Jędrzejek – od sąsiadów wnuczki Barbary z Leksandrowej
 6. † Łukasz Banaś – od sąsiadki Agaty Duda z rodz.
 7. † Stefan Wzorek w 10 r. śmierci
 8. † Barbara Rynduch – od Teresy Londo z rodz.
 9. † Józef Wietrzak – od Alicji i Grzegorza Pach
 10. † Tadeusz Pajor – od Joanny i Andrzeja Nalepka z rodz.
 11. † Stanisław Gaworczyk – od Franciszka i Doroty Kluska
 12. † Bolesław Kukla – od sąsiadów Szewczyków z ul. Kossaka
 13. † Agnieszka Klich – od Pracowników Szkoły i Internatu PLSP w N. Wiśniczu
 14. † Krystyna Tworzyk – od Beaty Wilaszek z dziećmi
 15. † Halina Palej w 1 rocz. śm. – od córki Beaty z rodz.
 16. † Andrzej Piękoś – od rodz. Nędzów
 17. † Kinga Dejnak – od Klubu Seniora
 18. † Monika Dąbrowska – od Chóru CANON
 19. † Maria Wyrwa – od Zbigniewa Bienias
 20. † Zofia Ochel – od wnuka Mateusza i synowej
 21. † Marian Trzmiel – od sąsiada Henryka Chłopek
 22. † Tadeusz Koper – od Aliny Domas z rodz.
 23. † Stanisława Kita – od Karola
 24. † Jan Bereta – od syna Andrzeja z rodz.
 25. † Maria Bereta – od rodz. Seredyńskich z Bochni
 26. † Maria Bereta – od Elżbiety i Henryka Palej z dziećmi
 27. † Maria Tomaszewska – od wnuka Michała z rodz.
 28. † Bronisław Grabarz – od syna Sławomira z żoną
 29. † Genowefa Bereta – od wnuków: Agnieszki i Jakuba
 30. † Florian Górski
 31. † Bolesław Paprota – od Mieczysława i Barbary Ćwik z rodz.

Poza parafią: † Jan Bereta (gr.23) – od Agaty Zbyrowskiej z mężem

† Bronisław Grabarz (gr.11) – od Anety i Mirosława Bukowiec

† Barbara Rynduch (gr.11) – od Bernadetty i Piotra z rodz.

Czwartek

12 V

 

6:30 1) W int. Właścicieli i Pracowników Biura Rachunkowego KANCLERZ (dz.-bł.)

2) † Agnieszka Wójcik – od rodz. Kaziorów

7:00 W int. Juliana o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz o radość wieczną

dla † Heleny

Poza parafią: † Bronisław Grabarz (gr.12) – od Pawła, Doroty, Andrzeja

Zygmunt z Krakowa

16:30 ZK: W pewnej intencji
18:00 †† Katarzyna i Piotr Mikulscy

Poza parafią: † Jan Bereta (gr.24) – od rodz. Bólów z N. Wiśnicza

† Barbara Rynduch (gr.12) – od koleżanek córki Agnieszki z
Odziału Położniczo-Ginekologicznego w Brzesku

† Agnieszka Klich – od Andrzeja i Bogusławy Ślusarczyk z Limanowej

† Kinga Dejnak – od Nauczycieli CKU w Nowym Wiśniczu

† Monika Dąbrowska – od Beaty i Jana Nalepka

† Maria Bereta – od Lucyny Kotarba z rodz.

† Bolesław Paprota – od Magdaleny i Ryszarda z Belgii

Piątek

13 V

6:30 1) W int. pewnej osoby (dz.-bł.)

2) † Stanisława Tworzydło – od mamy i rodzeństwa

7:00 † Jan Wątroba – od koleżanek ze sklepu

Poza parafią: † Bronisław Grabarz (gr.13) – od Mariusza Krzywda

16:30 ZK: W pewnej intencji
17:00 W int. Kapłanów i o nowe powołania
18:00 W int. Magdy z ok. 18 rocz. urodzin (dz.-bł.) – od rodziców i rodzeństwa

Poza parafią: † Jan Bereta (gr.25) – od Danuty Kaczmarczyk z Bochni

† Barbara Rynduch (gr.13) – od rodz. Girków

† Agnieszka Klich – od Jerzego i Moniki Ślusarczyk z Siekierczyny

† Kinga Dejnak – od Działu Finansowego ZK w N. Wiśniczu

† Monika Dąbrowska – od Władysława Bienias z dziećmi

† Maria Bereta – od Agnieszki i Piotra Judka z dziećmi

† Bolesław Paprota – od Bogusławy Ćwik z narzeczonym

SOBOTA

14 V

Św. Macieja Apostoła

6:30 †† Zofia i Władysław Mikulscy z ok. imienin
7:00 1) W int. Sióstr: Urszuli, Kazimiery i Lilli w podziękowaniu za posługę w parafii i o nowe powołania

2) † Zofia Ochel – od córki Ireny z mężem

Poza parafią: † Bronisław Grabarz (gr.14) – od Łukasza Serwatka z rodz.

16:30 ZK: W pewnej intencji
17:00 W pewnej intencji
18:00 † Zuzanna Gajewska – od syna Krzysztofa z żoną Reginą

Poza parafią: † Jan Bereta (gr.26) – od Sylwestra Kaczmarczyka

† Barbara Rynduch (gr.14) – od rodz. Dyrkaczów i Jurasików

† Kinga Dejnak – od Aleksandry i Jacka Bargiel z Nowego Sącza

† Bolesław Paprota – od Piotra Kędra

5 Niedziela

Wielkanocna

15 V

6:30 †† Bronisława, Stanisław, Ewa, Teresa Bogacz
7:45 † Tadeusz Kwinta w rocz. śm.

Poza parafią: † Bronisław Grabarz (gr.15) – od Stanisławy Bereta z Łomnej

9:00 1) †† Michał, Emilia, Edward, Stanisław, Ryszard Marzec

2) † Stanisław Mochel w 5 rocz. śm.

11:00 W int. Dzieci przeżywających I rocznicę Komunii św.

Poza parafią: † Barbara Rynduch (gr.15) – od Anny i Pawła Gicala

14:00 ZK: W pewnej intencji
15:00 † Andrzej Mazur z ok. imienin
17:00 †† Jan, Elżbieta Wójcik; córka Elżbieta i syn Aleksander

Poza parafią: † Jan Bereta (gr.27) – od Marii Rudek z rodz.

Od października do marca kancelaria parafialna czynna w godzinach 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00. Msza Święta wieczorna w dni powszednie o godz. 17:00. Od października do marca kancelaria parafialna czynna w godzinach 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00. Msza Święta wieczorna w dni powszednie o godz. 17:00. Od października do marca kancelaria parafialna czynna w godzinach 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00. Msza Święta wieczorna w dni powszednie o godz. 17:00. Od października do marca kancelaria parafialna czynna w godzinach 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00. Msza Święta wieczorna w dni powszednie o godz. 17:00.