INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH: 30.05. – 05.06.2022

 

PONIEDZIAŁEK

30 V

 

6:30 1) W int. Sylwii i Marcina w 7 rocz. ślubu (dz.-bł.)

2) † Elżbieta Kluba w 1 rocz. śm.

Poza parafią: † Bronisław Grabarz (gr.30) – od Małgorzaty i Jerzego Machał

7:00 † Maria Bereta – od syna Zdzisława z rodz.
18:00 † Narcyza Ludwikowska – od wnuków: Malwiny i Miłosza

Poza parafią: † Barbara Rynduch (gr.30) – od kolegów syna Kazimierza

z pracy ze STALPRODUKTU

† Agnieszka Klich – od kolegów i koleżanek Krzysztofa z Firmy ARCOM

† Monika Dąbrowska – od Marcina Wełny z rodz.

† Maria Bereta – od kolegów z Firmy Zdzisława

† Maria Tomaszewska – od Haliny Chodur i Guzaków

† Bolesław Paprota – od Bernadetty i Marka Kuc

Wtorek

31 V

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

6:30 † Marek Kępa w rocz. śm. – od żony i dzieci
7:00 † Maria Bereta – od wnuków: Filipa, Marcina, Magdaleny
18:00 † Anna Chudecka w rocz. śm.

Poza parafią: † Monika Dąbrowska – od koleżanki Agnieszki ze Szkoły Podst.

† Agnieszka Klich – od kolegów i koleżanek Krzysztofa z Firmy ARCOM

† Maria Bereta – od Krystyny i Eugeniusza Kłósek

† Maria Tomaszewska – od Elżbiety i Adama Wojkowskich

† Bolesław Paprota – od Urszuli i Rafała Kuc

 

Środa

1 VI

Św. Justyna

Męczennika

6:30 1) †† Anna, Zygfryd Jajeśnica

2) † Rafał Chmielarz – od rodziców

7:00 †† Mieczysław, Julian, Zdzisław Kulas
18:00 NOWENNOWA:

 1. W int. ofiarodawców i dobrodziejów naszej parafii
 2. W int. Julii w 9 r. ur. oraz w int. Jakuba w 3 rocz. ur. (dz.-bł.) – od rodziców
 3. W int. Katarzyny i Konrada w 15 rocz. ślubu (dz.-bł.)
 4. W int. S. Kazimiery o szczęśliwy zabieg i powrót do zdrowia
 5. † Łukasz Banaś – od Ireny i Mariana z Bochni
 6. † Barbara Rynduch – od Elżbiety Wszołek z rodz.
 7. † Józef Wietrzak – od Jarka Skalskiego z rodz.
 8. † Tadeusz Pajor – od Danuty i Władysława Rudek z rodz.
 9. † Stanisław Gaworczyk – od Barbary Mróz z Wrocławia
 10. † Agnieszka Klich – od Roksany i Sławka Bakalarz
 11. † Agnieszka Klich – od Ireny i Adama Ogielów
 12. † Krystyna Tworzyk – od Lucyny Wójcik z rodz.
 13. † Andrzej Piękoś – od kl. II G Zespołu Szkół Nr 1 i Rodziców
 14. † Kinga Dejnak – od Iwony i Zdzisława Bereta
 15. † Monika Dąbrowska – od Doroty i Henryka Dejnak
 16. † Maria Wyrwa – od Szczepana
 17. † Marian Trzmiel – od Haliny Fortuna z Bochni
 18. † Tadeusz Koper – od Anny i Zbigniewa Cebulskich z Gorzewa
 19. † Stanisława Kita – od Wiktorii
 20. † Jan Bereta – od wnuczki Karoliny z Dominikiem
 21. † Maria Bereta – od Michaliny i Bolesława Paprota
 22. † Maria Bereta – od Anny i Marcina Kędra z rodz.
 23. † Lilla Warzecha – od Stanisława Klimek z rodz.
 24. † Maria Tomaszewska – od Magdy i Eryka z dziećmi
 25. † Bronisław Grabarz – od wnuka Dominika
 26. † Genowefa Bereta – od syna Jerzego z rodz.
 27. † Bolesław Paprota – od Pauliny Cholewa z Krakowa
 28. † Jan Cholewa – od Mamy z mężem
 29. † Apolonia Anioł – od wnuków, prawnuków i rodziny
 30. † Roman Wnęk – od szwagierki Eli
 31. †† Grażyna Chrzan w 20 rocz. śm.; Helena, Marian Marszałek
 32. † Krystyna Artyszuk – od Doroty i Zdzisława Górskich
 33. † Władysława Kruk – od siostry Haliny

Poza parafią: † Lilla Warzecha (gr.1) – od wnuczki Anety

† Genowefa Bereta (gr.1) – od koleżanek i kolegów z pracy wnuczki Karoliny

I Czwartek

2 VI

 

6:30 1) † Maria Tomaszewska – od córki Kazimiery

2) †† Genowefa, Jan, Wojciech Stabrawa

7:00 † Maria Bereta – od mieszkańców Ul. Ogrodowej od strony zachodniej
16:30 ZK: W pewnej intencji
18:00 †† Stanisław Łazowski w 4 rocz. śm. oraz Rodzice i Teściowie

Poza parafią: † Lilla Warzecha (gr.2) – od wnuka Tomka

† Genowefa Bereta (gr.2) – od Doroty i Jarosława Jałowieckich z Proszówek

† Kinga Dejnak – od sąsiadów Godzików

† Agnieszka Klich – od kolegów i koleżanek Krzysztofa z Firmy ARCOM

† Monika Dąbrowska – od Klaudii Fitrzyk – Krupa

† Jan Bereta – od kolegów syna Andrzeja z Firmy SOLICH

† Maria Bereta – od rodziny Marszałków

† Jan Cholewa – od szwagra Romana z rodz.

I Piątek

3 VI

Św. Karola Lwangi

i Towarzyszy

Męczenników

6:30 1) Za dusze w czyśćcu cierpiące

2) † Lucyna Burkiewicz–Paciorek – od męża i dzieci

7:00 †† Stanisława Wyrwa w 6 rocz. śm. i mąż Henryk
16:30 ZK: W pewnej intencji
18:00 W int. Karola i Renaty Mucha w 5 rocz. ślubu (dz.-bł.)

Poza parafią: † Lilla Warzecha (gr.3) – od wnuka Łukasza z rodz.

† Genowefa Bereta (gr.3) – od rodz. Bólów z N. Wiśnicza

† Agnieszka Klich – od kolegów i koleżanek Krzysztofa z Firmy ARCOM

† Kinga Dejnak – od koleżanki Małgorzaty Godzik i Daniela Dziedzic

† Monika Dąbrowska – od Grażyny i Tomasza Jawor

† Jan Bereta – od Wiktorii Klimek z rodz.

† Maria Bereta – od Marii i Lucyny Kluba z rodz. z Cichawki

† Maria Tomaszewska – od rodz. Kokoszków z Brzeska

† Jan Cholewa – od chrześnicy Anety z rodz.

I SOBOTA

4 VI

6:30 † Jan Szewczyk w rocz. śm.
7:00 1) W int. Katarzyny i Jacka Mączka w 6 rocz. ślubu (dz.-bł.)

2) † Patryk Blankowski w 8 rocz. śm.

16:30 ZK: W pewnej intencji
18:00 † Krzysztof Świątek w 3 rocz. śm.

Poza parafią: † Lilla Warzecha (gr.4) – od siostrzeńca Miłosza z rodz.

† Genowefa Bereta (gr.4) – od Izabeli i Mateusza Widło

† Agnieszka Klich – od kolegów i koleżanek Krzysztofa z Firmy ARCOM

† Kinga Dejnak – od Danuty Mocię

† Monika Dąbrowska – od uczestników Festynów Rodzinnych

przy Świetlicy Wiejskiej w Kopalinach

† Jan Bereta – od rodziny Sproskich z USA

† Jan Cholewa – od Marii i Andrzeja Bukowskich

Niedziela

Zesłania Ducha Świętego

5 VI

6:30 †† Janina, Robert, Alojzy, Andrzej Babraj
7:45 W int. Pauliny i Marcina Barnaś w 10 rocz. ślubu (dz.-bł.)
9:00 W int. 24 Róży Matek (dz.-bł.) i za zmarłe Członkinie

Poza parafią: † Lilla Warzecha (gr.5) – od Michała Smoter z Limanowej

11:00 †† Elżbieta, Jan Wójcik; córka Elżbieta; syn Aleksander
14:00 ZK: W pewnej intencji
15:00 CHRZCIELNA: W int. dzieci, rodziców i chrzestnych
17:00 † Zuzanna Gajewska – od syna Bogusława z żoną Elżbietą i wnuków: Mateusza i Małgorzaty

Poza parafią: † Genowefa Bereta (gr.5) – od Karoliny i Bartłomieja

Jałowieckich